top of page
Hvem deltar?: Bilde
Hvem deltar?: Tekst

Søk, chat og e-læring

Prosjektleder: Adélie Dorseuil, Helsedirektoratet

 
Prosjektet varighet: 2023


Innsiktsarbeid: Ungdomshelse i en digital verden, Nasjonal e-helsestrategi, #Ungdomshelse, Snakk om det, Én digital offentlig sektor, Opptrappingsplan mot vold og overgrep


Målgruppe: ungdom i alderen 13-20 år


Tidligere innsiktsarbeid viser at digitale tjenester oppleves som et nyttig supplement til konvensjonelle helsetjenester for ungdom, hvor tilgjengelighet og tillit kan være en utfordring. Prosjektet har 3 leveranseområder: chat, e-læring og søk. 

22[1].png
Chat: prosjektet skal samordne eksisterende chattetjenester både teknisk og organisatorisk slik at tilbudet oppleves som helhetlig og brukervennlig for ungdom og at ingen tjeneste forsvinner i mengden.
mobilbruk.png
E-læring: prosjektet skal tilgjengeliggjøre digitale læringsmuligheter og selvhjelpsressurser, som kan bidra til forebygging eller bidra parallelt med oppfølging fra analoge tjenester.  
soek.png
Søk: prosjektet skal forbedre søkefunksjonaliteten for helserelatert informasjon som er relevant for ungdommer. Det dreier seg om å synliggjøre informasjon om helsestasjoner og legevakt, ulike chattetjenester og relevante helserelaterte artikler.  

PROSJEKTETS LEVERANSER – oppdatert september 2022 

Chat: Prosjektet samordner chat- og andre hjelpetjenester for ungdom i form av en oversiktsside tilgjengelig 24/7 med direkte inngang til hver enkelt chat. Denne inngangen skal oppleves helhetlig samtidig som den beholder det viktige mangfoldet i bakgrunn og kompetanse. Det jobbes med å samle brukerstatistikk på tvers av nettverket, oversikten vil etter hvert vises her. Over 25 ulike chat-tjenester er representert i chat-nettverket, og vi har samlinger flere ganger i året for å styrke tjenestene på tvers. Nettverket har blant annet utredet en "sette-over" funksjonalitet som videresender brukere mellom chat-tjenestene ved behov, og vi jobber også med forslag til automatisk innsending av metadata ved varsling til Politiet eller Barnevernet. Nettverket ble involvert i utarbeidelsen av et regelverk for en felles tilskuddsordning i 2021. Ordningen har vært forvaltet i både 2021 og 2022 med midler utdelt til 10 organisasjoner, hovedsakelig til felles tenisk utvikling. Prosjektet i samarbeid med nettverket har også publisert en personvernhåndbok og en veiledende tekst rundt helsehjelp på nett. Det er også gjennomført et webinar ifm. med Ukrainakrigen. 

Bildetekst: Her er noen av leveransene som er gjort i Chat, søk og e-læring.

E-læring: Prosjektet har gått til innkjøp av tre selvhjelpsapper i 2021 som piloter for det fremtidige selvhjelpstilbudet på ung.no. Det er gjennomført DPIA og ROS for hver enkelt app samt de nødvendige sikkerhetstester og kodegransking for å ivareta god informasjonssikkerhet og personvern. Appene beskrives også her og en av dem er oversatt til Ukrainsk ifm. med flytkningskrisen. Brukerstatistikken følges nøye med og vil etter hvert dokumenteres her. Det arbeides også med en ny anskaffelse av selvhjelpsapper for 2023 enten for å fornye de vi har i dag eller ta inn nye som svarer ut behovet. Appene som skaffes via DigiUng vil tilgjengeliggjøres både i Helsenorges katalog av selvhjelpsressurser og ung.no sin innsamling av apper for ungdom. Begge oversiktene jobbes stadig med for å forbedre brukeropplevelsen. Begge oversiktene bygger på en felles database som forvaltes av NHN. Appene er også nevnt i nasjonal retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten for å spre kunnskap. Det er gjennomført flere markedsføringstiltak, blant annet i sosiale medier og direkte opp mot helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten. Arbeidet med apper er også gjort i samarbeid med prosjektet Tryggere helseapper

 

Søk:  Majoriteten av de åpningstidene og annen informasjon som vises for hver enkelt tjeneste i chatoversikten oppdateres automatisk. Det jobbes for at oversikten skal innebære minst mulig manuell forvaltning. Det jobbes også med en karttjeneste som viser relevante tjenester i nærheten av brukeren. En helt ny søkemotor ble implementert på ung.no i 2021 og det ble iverksatt i 2022 en nytenkende søk-arkitektur som tilrettelegger for å kontinuerlig samle informasjon fra ulike databaser på tvers av virksomheter/sektorer via en ingestion API. I første omgang vil tjenester som helsestasjon for ungdom og legevakt vises på kartet, og database for disse dataene har vært jobbet kraftig med i 2021. Det jobbes i 2022 med å implementere karttjenesten og planlegge for inkludering av flere tjenester på sikt. 

Bildetekst: Her er noen av leveransene som er gjort i E-læring.
bottom of page