top of page
MicrosoftTeams-image.png
Hvem deltar?: Bilde

Forskjellen på ung.no og DigiUng?

Ung.no er statens offisielle informasjonskanal for ungdom. DigiUng er derimot et program som består av en rekke prosjekter som utvikler tjenester som tilgjengeliggjøres på ung.no. 

Det er en sterk kobling mellom ung.no og DigiUng, men det er ikke alltid så godt å vite hva som er forskjellen mellom de to. Derfor har vi utarbeidet en liten artikkel som forklarer hva som er forskjellen. 

Ung.no 

* Det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her finnes informasjon om ungdommers rettigheter, muligheter og plikter. 
* Ung.no er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), men de samarbeider med tjenester som leveres fra mange andre offentlige virksomheter. 
* Nettstedet hadde 21,5 millioner besøk i 2021. 
* Ung.no skal tilby ungdom informasjon og veiledning som utvikler deres handlingskompetanse og setter dem i stand til å ta gode valg.  
* Bufdir har etter mange år med spør- og svartjeneste opparbeidet seg en base på 450.000 spørsmål og besvarte spørsmål fra ungdom. 
* 270 fagpersoner fra hele landet er tilknyttet ung.no med ulike tjenester. Fagpersonene svarer ungdom på spørsmål innen alt fra helse, utdanning og juss. 

Les mer i årsrapporten for ung.no – 2021  

DigiUng 

DigiUng er et program med et titalls prosjekter som jobber for å lage digitale løsninger for ungdom på tvers av sektorer. Bufdir, som eier ung.no, er en av samarbeidspartene i DigiUng programmet. DigiUng jobber for å sette brukerne i sentrum, og har tett dialog med målgruppen når de utvikler og forbedrer tjenester. Ungdom skal slippe å forholde seg til hver enkelt sektor i forvaltningen, derfor har en rekke virksomheter samlet seg i programmet for å jobbe sammen på tvers og tilby sine tjenester via ung.no. På den måten kan vi utvikle sømløse digitale løsninger for ungdommer.  

bottom of page