top of page

Om DigiUng

DigiUng har en lang historie når det kommer til å samle og utvikle offentlige tjenester som kommer landets ungdom til gode. Ungdom skal slippe å forholde seg til hver sektor i offentlig forvaltning. Derfor samarbeider en rekke virksomheter om å tilby sømløs informasjon og tjenester via ung.no. Dette er DigiUng-samarbeidet. 

Tverrsektorielt samarbeid

DigiUng er organisert som et tverrsektorielt samarbeid ledet av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet. Mange ulike virksomheter bidrar inn i samarbeidet. Se oversikt over deltakerne.

Vi er svært stolte over det tverrsektorielle samarbeidet vi har fått til gjennom mange år. Sammen har vi fått til et stort løft i måten det offentlige kommuniserer med og tilbyr tjenester til ungdom.

Sammenhengende målbilde

​DigiUng jobber blant annet med å videreutvikle ung.no til å bli en brukervennlig inngangsport til kvalitetssikret informasjon og hjelpetjenester drevet av det offentlige og frivillighet på tvers av sektorer. Ung.no er valgt som statens kommunikasjonskanal for ungdom. Kanalen skal tilby ungdom informasjon, hjelp og veiledning som utvikler deres handlingskompetanse og setter dem i stand til å ta gode valg. I 2022 hadde ung.no 22 millioner besøk, og mottok omtrent 300 spørsmål i døgnet. Totalt fikk fikk ung.no nesten 110 000 spørsmål i 2022. 

DigiUng sitt målbilde går over tre nivåer (se bilde under). Mens majoriteten av ungdommene bare trenger åpen informasjon og veiledning som tilbys på nivå 1, så finnes det også noen som trenger litt sterkere hjelpemidler. Mange trenger for eksempel noen å snakke med noen, eller selvhjelpsverktøy som gjør det enklere å mestre hverdagen litt bedre. Dette løses på nivå 2. Andre vil trenge individuell hjelp og oppfølging utover de åpne ressursene som finnes på nivå 1 og 2. Dette tilbys på nivå 3, via sikker innlogging til blant annet helsetjenester.

Pyramide-DIGI-UNG.webp

Illustrasjon: Modellen viser hvordan DigiUng jobber mot ungdom - fra å gi informasjon og veiledning på nivå 1, til å bevege seg opp mot nivå 2 og 3. Individuell oppfølging, som ligger på nivå 3, har strenge sikkerhetskrav (nivå 4).

Hvem deltar?: Bilde
okosystem.webp

DigiUng har plass til flere samarbeidspartnere. Ønsker du eller din virksomhet å vite mer, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

bottom of page