top of page

Tilskudd

Helsedirektoratet har lyst ut et nytt tilskudd på 1.000.000 kroner til videreutvikling av DigiUng chat. Organisasjoner som er medlem i DigiUng og virksomheter som leverer tjenester eller utfører oppdrag for disse kan søke om dette tilskuddet.

 

DigiUng skal bidra til å fremme samarbeid og teknisk samordning mellom tilbydere av chattjenester og andre nettbaserte hjelpetjenester for ungdom, samt forbedre tilbudet og brukeropplevelsen for ungdom som benytter chat og andre nettbaserte hjelpetjenester. 

 

Følgende kan søke om dette tilskuddet: kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, statlige foretak (f.eks. RHF/HF), frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser), universiteter og høyskoler samt bedrifter.

Søknadsfrist
15. mars 2022


Forventet ferdigbehandling av søknader
29. mars 2022


Rapporteringsfrist for 2021
1. april 2022

Les mer om tilskuddet og søk via Helsedirektoratets sider

bottom of page