top of page

Ønsker du å samarbeide med DigiUng?

I DigiUng jobber vi på ungdommenes premisser, og vi prioriterer kun tjenester og løsninger som ungdommene selv sier de har behov for. Alt vi utvikler skal komme unge til gode ved at det er tilgjengelig på ung.no, som er det offentliges informasjonsplattform for ungdom. 

Målbildet vårt er: DigiUng skal levere lett tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon, veiledning og tjenester til ungdom, gjennom et helhetlig digitalt tilbud som bidrar til mestring og selvhjelp.​

hvorfor-delta-i-programmet-john-schnobrich-unsplash.png
Ulike former for samarbeid 

Det er mulig å samarbeide med DigiUng på forskjellige måter. Nedenfor kan du lese mer om hvordan du går frem for å samarbeide med oss innen ulike områder: 

 

Prosjektporteføljen

DigiUng har en prosjektportefølje som i dag består av ulike prosjekter, og det er plass til flere. Å delta i porteføljen har en rekke fordeler: 

Mulighet til å bidra i tverrsektorielle synergier, for eksempler gjennom å løfte tverrgående problemstillinger og jobbe sammen for løsninger i tverrfaglige arbeidsgrupper. 

Motta midler til utvikling eller videreutvikling. 

Synliggjøres på relevante arenaer (f.eks. nyhetsbrev), med mulighet til å dele erfaringer og bidra til prototyping og utvikling av tjenester. 

Bli en del av en innovativ kultur som er positiv, inkluderende, hyggelig og entusiastisk. 

DigiUngdomspanel

DigiUng har et eget ungdomspanel med ca. 30 ungdommer mellom 12 og 20 år fra hele landet. 

  • Hvis du og ditt prosjekt har behov for innspill fra ungdommer kan du søke om bistand fra DigiUngdomspanel.

  • Hvis du selv er mellom 12 og 20 år kan du søke om å få delta som ungdomsrepresentant i ungdomspanelet. 

Les mer om vårt ungdomspanel her, og ta kontakt for en uforpliktende prat. 

Offentlig virksomhet
Representerer du en offentlig virksomhet som ikke er samarbeidspartner med DigiUng? Ta kontakt med oss for en prat om hva det innebærer å delta som samarbeidspartner og hvilke krav som stilles. 
Tilgjengeliggjøre innhold på ung.no
Hvis du ønsker å legge til eller oppdatere innhold på ung.no via eksisterende felles komponenter, kan du lese mer om rutinene for dette her.
bottom of page