top of page

Chat-nettverket samlet til workshop

Oppdatert: 6. des. 2022

9. mars var chat-nettverket samlet til workshop for å jobbe frem enda bedre løsninger på tvers av nettverket.

Bildetekst: Her skulle deltakerne skrive inn hvilke funksjonaliteter de mente var viktige.


DigiUng nettverket som ble etablert i 2018, og et 20-talls chat-tjenester er samlet i nettverket. Vi får stadig inn flere aktører. De siste årene har vi hatt flere årlige samlinger for å dele informasjon, utveksle erfaringer og drøfte felles problemstillinger. Temaer for samlingene har vært alt fra juridiske problemstillinger som personvern og varsling til tekniske diskusjoner rundt funksjonaliteter i chat-løsninger eller tilskudd.


For DigiUng er det viktig å skape gode synergier på tvers av nettverket, og programmet er en pådriver for å få dette til. Det er hovedsakelig prosjektet Søk, chat og e-læring har ansvaret for dette nettverket. Oppgaver vi drøftet på samlingen var blant annet nye medlemmer, tilskudd, chat-oversikten, opplæring, varsling, sette-over funksjon og nettsiden.


Forrige uke ble gruppen samlet til en digital workshop for å se på behovet for videre samordning i nettverket. Gjennom workshopen fikk vi arbeidet oss gjennom punktene som er viktig for veien videre, og det ble klart for prosjektet Søk, chat og e-læring hva som skal prioriteres fremover. Vi er ikke helt klar med oppsummeringen av arbeidet, men det vil komme mer informasjon om dette fremover.Bildetekst: Stjernene indikerer hvilke områder chat-nettverket ønsker å prioritere.Chattnettverk mars 2022
.pdf
Download PDF • 1.13MB

90 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page