Chat-nettverket

A - E  |  F - K  L - R  |  S  |  T - Å

   DIGI-UNG chatnettverket samler over 20 organisasjoner som tilbyr samtaletjenester til ungdom via chat eller telefon. Målet med nettverket er å bidra til at chattilbudet til ungdom oppleves som mindre fragmentert og at det blir lettere å komme i kontakt med riktig tjeneste. Nettverket samles flere ganger i året for å utveksle erfaringer, diskutere felles problemstillinger og samarbeide om videreutvikling. Ønsker du eller din virksomhet å bli med i chattnettverket, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt her. Chat-tjenester for ungdom tilgjengeliggjøres på ung.no, se oversikten her.

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 (Kommunene)

Alarmtelefonen er en gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er døgnåpen hele året og besvarer også henvendelser på chat, e-post og sms. Voksne som er bekymret for barn kan også ringe.

Kontaktperson: Margrethe Østerhus - margrethe.osterhus@kristiansand.kommune.no

Amathea

Amathea er en landsdekkende, spesialisert, lavterskel helsetjeneste. Med vår spisskompetanse på veiledning og forebyggende arbeid innen graviditet og abort, kompletterer vi helsevesenet.

Kontaktperson: Kristin Koldsland - kristin.koldslan@amathea.no

 

BaRsnakk (Barn av rusmisbrukere- BAR)

BaRsnakk bemannes av frivillige, hvor de fleste har egenerfaring fra å vokse opp med en mor eller far som ruser seg. Våre frivillige er ikke fagfolk i sin rolle hos oss. 

Kontaktperson: Madelen Endresen - madelen@barnavrus.no

Dopingkontakten (Antidoping Norge)

Målgruppen for chatten vår er personer som vurderer å bruke eller bruker dopingmidler. Vår målgruppe er også pårørende til brukere, eller personer som har spørsmål om doping. Debutalderen for dopingbruk er høyere enn for andre narkotiske stoffer, derfor ønsker vi å nå ungdom mellom 16-25 år.

Med oss kan målgruppen snakke om doping, kropp, usikkerhet knyttet til kropp og trening. Vi svarer eksempelvis ikke på spørsmål rundt graviditet eller mensen. Ved spørsmål om narkotika henviser vi til Rusinfo. Alle som besvarer henvendelser hos oss er fagpersoner og ansatte i Antidoping Norge, med kompetanse innenfor dopingfeltet.

Brosjyrer og materiell

Kunnskap og ressurser

Kontaktperson: Linda Olsen - linda.olsen@antidoping.no

En som lytter - Kostholdsprosjektet (Mental helse ungdom)

Mental Helse Ungdoms kostholdschat. Chat med oss om mat, kosthold og ernæring.
Hva bør jeg spise for å få mer energi? Er det farlig å drikke lettbrus? Legger jeg på meg av å spise kveldsmat? Og bør jeg egentlig faste?

Kontaktperson: Elisabeth Andrea Johnsen - elisabeth.andrea.johnsen@mhu.no

For Fangers Pårørende

For Fangers Pårørende (FFP) er en støtte- og interesseorganisasjon for deg som er pårørende til noen som sitter i varetekt, fengsel eller som gjennomfører straff i samfunn (for eksempel fotlenkesoning).

Kontaktperson: Anne Gro Gullvik Frøiland - trondelag@ffp.no

iChatten (Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS)

Alle våre chattere har sexologisk og/eller trans-kompetanse. Chatten er en chat for alle i hele Norge som har spørsmål om kjønn og identitet. Chatten er åpen mandager og torsdager mellom klokken 17 og 20.

Kontaktperson: Petter Karlsen Winther-Brose - petter.winther-brose@bga.oslo.kommune.no

I fengsel (Kirkens Bymisjon)

En tjeneste for barn som har mamma eller pappa i fengsel.

Kontaktperson:

Kors på halsen (Norges Røde Kors)

Kors på halsen bemannes av frivillige som har gjennomført obligatorisk opplæring for frivillige i Røde Kors og Kors på halsen, inkludert opplæring i samtalemetodikk. Kors på halsen er Røde Kors` samtaletilbud for alle opp til 18 år. Barn og unge kan komme i kontakt med Kors på halsen på telefon (800 333 21), chat og mail (www.korspahalsen.no).

Kontaktperson: Nelli Kongshaug - nelli.kongshaug@redcross.no

Mental helse Ungdoms Hjelpechat 

Mental Helse Ungdoms Hjelpechat er en lavterskel chattjeneste for ungdom og unge voksne i alderen 18-35 år.
Chatvertene hos oss er frivillige, og ikke fagpersoner, som er her for å lytte til det du har på hjertet.
Hjelpechaten er åpen hver mandag, tirsdag og torsdag kl. 18-21. Gå inn på Chat med oss - Mental Helse Ungdom for å starte en samtale eller lese mer om tjenesten.

Kontaktperson: Hannah Lerfaldet - hannah.lerfaldet@mhu.no

Preikes

Preikes er en digital skolehelsetjeneste, som svarer på spørsmål vedrørende fysisk, psykisk og seksuell helse. Dette er en støtte- og veiledningstjeneste og målgruppen er i utgangspunktet videregående elever og lærlinger i Agder. Siden tjenesten er anonym, er den åpen for alle og Preikes svarer på alle henvendelser.

Kontaktperson: Sarah Sætra - Sarah.Saetra@arendal.kommune.no

Psyktærlig

Foreningen Psyktærlig startet først opp på Snapchat der formålet var å endre måten man snakker om psykisk uhelse på, og nå er det opprettet en egen chat avdeling. Formålet er å kunne bidra til at barn og unge, men også voksne, på en trygg og kontrollert måte kan dele sine historier og erfaringer på godt og vondt. Og som ikke skader andre eller bidrar til vedlikehold av sykdom. Psyktærlig sin chattetjeneste er anonym både for betjeningen og de som tar kontakt. Alle som betjener vår chat er frivillige med blandet bakgrunn, og alle har gjennomgått den samme opplæring. 

Kontaktperson: Amalie R. Fyhn -  amalie@psyktaerlig.no

ROS (Rådgivning for spiseforstyrrelser)

Målgruppen for ROS er alle som er berørt av problematikk knyttet til mat, kropp og vekt, og deres pårørende. I tillegg er den aktuell for personer som møter denne problematikken i sin yrkeshverdag. Vi gir ikke konkrete råd om kosthold, ernæring eller bruk av steroider. Chatten er besvart av ansatte og frivillige rådgivere hvor de fleste har egen- eller pårørendeerfaring, eller relevant helsefaglig bakgrunn. Rådgivere er ikke fagfolk i sin rolle hos oss.

Informasjonsmateriell

Kunnskapsbank

Kontaktperson: Špela Vidmar - spela.vidmar@nettros.no

RUSinfo

RUSinfo er en anonym og offentlig informasjons- og veiledningstjeneste for hele Norge. Vi tar imot henvendelser som omhandler rusmidler, rusmiddelbruk og rusproblematikk. Vi har særlig fokus på ungdom, men alle er velkomne til å ta kontakt. 

Kontaktperson: Sturla K. Naas Johansen - sturla.johansen@vel.oslo.kommune.no

Sex og samfunn (Stiftelsen Sex og Samfunn)

Alle som jobber på chat-tjenesten har minimum 3-årig høyere utdanning innen helsefag. Hovedsakelig sykepleier, sexologiske rådgiver, psykiatrisk sykepleier, helsesykepleier. På Sex og samfunns chat kan du ta opp spørsmål som handler om sex, seksualitet og seksuell helse, for eksempel: seksuelt overførbare infeksjoner, seksuell trivsel og nytelse, prevensjon, graviditet/abort, seksuelle grenser og overgrep, seksuell identitet, kjøp/salg/bytte av sex.

Kontaktperson: Stine Solli - stine@sexogsamfunn.no

Sidetmedord.no (Mental helse)

Sidetmedord er skrivetjenesten til Mental Helse, og har en døgnåpen chat som er tilgjengelig for alle aldersgrupper og behov. Vi er over 30 ansatte som betjener chatten, der alle har ulik bakgrunn, kompetanse og livserfaring. 

Kontaktperson: Elise Aslaksen - elise.aslaksen@mentalhelse.no

SnakkOmMobbing (Blåkors)

Alle chat-verter på SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no har minimum treårig høyskoleutdanning inne helse – og sosial eller pedagogikk. Vi har blant annet pedagoger, spesialpedagoger, sykepleiere, helsesykepleiere, familieterapeuter, sosionomer, barnevernskuratorer. Det stilles også krav om arbeidserfaring med barn og unge. SnakkOmMobbing.no har vært i drift siden 2015. Mobbing preger hverdagen til barn og unge på ulikt vis og har senvirkninger med ulikt uttrykk. For noen blir det så alvorlig at de mister troen på seg selv og livet.  Det er viktig for oss å holde fast på særegenheten til SnakkOmMobbing.no, da dette er en tydelig kanal for de som blir utsatt for mobbing eller deres pårørende.
Ressursmateriell

Kontaktperson: Anette Gausdal - anette.gausdal@blakors.no

SnakkOmPsyken.no (Blåkors)

Alle chat-verter på SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no har minimum treårig høyskoleutdanning inne helse – og sosial eller pedagogikk. Vi har blant annet pedagoger, spesialpedagoger, sykepleiere, helsesykepleiere, familieterapeuter, sosionomer, barnevernskuratorer. Det stilles også krav om arbeidserfaring med barn og unge. SnakkOmPsyken.no er chat-tjenesten der ungdom kan snakke om alt innen psykisk helse. Tema som går igjen er ensomhet, selvfølelse, selvtillit, familierelasjoner, frykt, panikk, selvskading, spiseproblematikk og selvmordstanker. Vi ønsker å legge til rette for samtaler med voksne der historien til den enkelte får komme frem akkurat slik den er; helt ærlig, helt anonymt og helt trygt.

Ressursmateriell

Kontaktperson: Anette Gausdal - anette.gausdal@blakors.no

SOS-chat (Kirkens SOS i Norge)

De har vært gjennom en grundig inntaksprosess der både verdier, holdninger og personlig egnethet blir vurdert. Etter dette har de vært gjennom et 40 timers opplæringskurs som inkluderer mellom annet samtalemetodikk, håndtering av kriser, hvordan de skal snakke med selvmordsnær og gjøre risikovurderinger for selvmordsfare. Alle som trenger noen å snakke med, men spesielt de som opplever å være i en følelsesmessig eller eksistensiell krise. Vi er en selvmordsforebyggende tjeneste og har kompetanse til å gjennomføre samtaler med selvmordsnære, samt gjøre risikovurderinger av selvmordsfare.

Kontaktperson: Lene Bergset - lene.bergset@kirkens-sos.no

Studenttelefonen (Mental helse)

Studenttelefonen er et gratis og anonymt lavterskeltibud for alle studenter og elever som trenger noen å snakke med. Vi har god kjennskap til studentlivet, og vi har taushetsplikt.

Kontaktperson: Vidar Torbjørnsen - vidar.torbjornsen@mentalhelse.no

Ung Kreft

På denne chatten møter du sosionomer som har kompetanse innen: samtaler med kreftrammede, pårørende og etterlatte. Denne gruppa har kompetansen innen rettigheter og tilbud når det gjelder NAV, arbeidsliv, studier, kommunale helsetjenester og så videre. Chatten er for kreftrammede, pårørende og etterlatte hvor de kan få snakke om det de går igjennom. Alt fra følelser og tanker til konkrete spørsmål om rettigheter og tilrettelegginger for kreftrammede og pårørende.

Kontaktperson: Annika Fallsen Huhtala - annika@ungkreft.no

Ungdomstelefonen (Skeiv Ungdom)

Kjønn, seksualitet og identitet. Har også kurs i selvmordsforebygging og samtalemetodikk (MI). De fleste er skeive på en eller annen måte, og sitter dermed på den egenerfaringen. I tillegg til at de er unge. Ungdomstelefonen er en opplysnings-, støtte og veiledningstelefon for unge som har spørsmål om forelskelse, seksualitet, kjønn, identitet, aktivitetstilbud og sikrere sex. Tjenesten er anonym og besvares av frivillige mellom 18-30 år.

Kontaktperson: Marlen Ramstad - marlen@skeivungdom.no

Unge pårørende (Stiftelsen Pårørendesenteret)

Ungepårørende.no er en nettside, med tilhørende hjelpelinje på chat og telefon. På denne chatten møter du folk som har minimum 3 -årig helse- og sosialfaglig utdanning. Den er laget for og med barn som er pårørende og er for deg som er mellom 7 og 18 år, som kjenner noen som har det vanskelig. Det kan være familiemedlemmer, venner eller andre. Du kan også ringe oss på nr.: 90904848, eller skrive digitalt brev til oss.

Kontaktperson: Unn Birkeland - ub@parorendesenteret.no

Unge relasjoner (Oslo krisesenter)

Unge Relasjoner er et nasjonalt chat-tilbud for unge personer som har spørsmål om og erfaringer med usunne relasjoner. Tjenesten driftes av Oslo Krisesenter og chatten betjenes av fagpersoner med lang erfaring innen voldsfeltet. Bakgrunnen for dette prosjektet er at vi ser at unge i liten grad benytter seg av krisesentertilbudet, mens forskning viser at de er like utsatt for vold i nære relasjoner som voksne og mer etablerte. Vi ønsker å gi denne gruppen et tilbud og informasjon tilpasset dem, på en plattform de er komfortable med samt drive kontinuerlig kunnskapsformidling til andre instanser om forebygging av vold i nære relasjoner.

Kontaktperson: Ingvill Holm Fjær eller Trine Straume Fjeldmann 

UngSnakk (Norske Kvinners Sanitetsforening)

Her møter du veiledere som hver dag jobber med å hjelpe barn, unge og voksne som kjenner noen som sliter med alkohol, rus eller vonde tanker. Tjenesten er for barn og ungdom mellom 10 og 23 år, og det er mulig å være anonym.

Kontaktperson: Karin Tuvmarken - karin.tuvmarken@veiledningssenter.no 

YouChat (Helseutvalget)

På denne chatten møter du mennesker som selv er unge skeive. Youchat er et samtaletilbud via chat som drives av unge voksne frivillige i Helseutvalget. Vi er skeive, lesbiske, bifile og homofile og har selv erfaring med det å forelske seg i noen av samme kjønn, komme ut og det å føle seg litt annerledes.

Kontaktperson: Frode Bunes - frode@helseutvalget.no