top of page

Gode leveranser gjennom 2022

DigiUng programmet har jobbet effektivt gjennom hele 2022, og har levert på mange forskjellige områder.


Her får du en kort oppsummering av de 9 delprosjektene i DigiUng. I presentasjonen nedenfor finner du flere detaljer rundt leveranser og aktiviteter gjennomført i fjor.

Illustrasjonsbilde. Kilde: Unsplash


UngMeistring varer helt frem til 2026, men har likevel kommet langt i løpet av fjoråret. De har jobbet aktivt med kunnskapsinnhenting, brukerinnsikt, innlogging, informasjonssikkerhet og personvern.


Ungdommens tjenesteportal er 70 prosent ferdig med sitt prosjekt. Gjennom 2022 har de jobbet systematisk med blant annet brukerreiser og felleskomponenter på ung.no - som understøtter DigiUng programmet.


DigiHelsestasjon har brukt mye av 2022 på å rulle ut basisløsningen nasjonalt, og ikke minst utvikling av ungdomsløsningen som gjør tjenesten tilgjengelig for ungdom under 16 år.


Søk, chat og e-læring er etter fjoråret 90 prosent ferdigstilt. Noe av det som er gjennomført i 2022: pilotering av selvhjelpstilbud med 3 apper for bedre psykisk helse, aktivt og utvidet chatnettverk. Ikke minst oversikten "Snakk med noen".


RettPÅ har ikke bare gjennomført en designsprint som resulterte i to prototyper som ble brukertestet. De har i tillegg gjennomført en vellykket Proof of Concept (PoC). Det blir spennende å se hvordan prosjektet eventuelt kan tas videre i 2023.


Kompetanse og samordning har blant annet gjennomført en kartlegging for å se nærmere på dagens opplæring, og ikke minst fremtidige behov for opplæring og kompetanse. Det er analyseselskapet Oslo Economics som har gjennomført kartleggingen. Videre har det vært arrangert flere workshops, og i dialog med ulike organisasjoner har man vurdert ulike alternativer for veien videre.


Fastlegetjenester for ungdom fullførte i 2022 en spørreundersøkelse blant ungdom over 16 år, samt foreldre. Hensikten var å diskutere ungdommenes tilgang til tjenester med/uten samtykke. Prosjektet har videre jobbet med koordinering av flere parallelle løp hos Helsenorge.


PSA/SSA har gjennom 2022 jobbet aktivt med å utvikle kurs for helsepersonell, tilrettelegge god informasjon på ung.no med 12 nye artikler og animasjoner om PSA-problematikken. Videre har vi jobbet med utvikling av nytt digitalt veiledning- og testverktøy for ungdommer som vil lanseres i 2023.


Det står mye på agendaen i 2023 og vi gleder oss til fortsettelsen! Du finner flere detaljer i presentasjonen nedenfor.78 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page