top of page
Hvem deltar?: Bilde
Hvem deltar?: Tekst

Fastlegetjenester for ungdom

Prosjektleder: Trudi Rød, Norsk helsenett

Prosjektets varighet: 2022 - 2023

Målgruppe: ungdom i alderen 13-20 år

Målbildet: Lett tilgjengelig informasjon om fastlegetjenesten for ungdom mellom 13-20, og tilbud om å ta i bruk digitale helsetjenester på Helsenorge for de mellom 12-16 år med samtykke fra foreldre.

Innsiktsarbeid: Prosjektet har tatt utgangspunkt i følgende dokumentasjon for innsamling av brukerinnsikt: Ungdomshelse i en digital verden (Del 1 og 2), Nasjonal e-helsestrategi, #Ungdomshelse, Snakk om det, Én digital offentlig sektor, Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

Ungdommer representerer ca. 10 prosent av konsultasjonene hos fastlegen (totalt 400 000 pasienter i året). Ungdommer er en svært heterogen pasientgruppe, men de har en del felles også. De gjennomgår store endringer både fysisk og psykisk, og det finnes stort potensial for forebygging og tidlig intervensjon i denne målgruppen.

 

Dessverre benytter ungdom seg i altfor liten grad av allmennlegetjenesten. Brukerinnsikt viser at mange ungdommer kvier seg for å ta kontakt med fastlegen, det er utfordrende for dem å komme seg frem til fastlegekontorer, de er usikre på hva de kan spørre om/få hjelp til og de vet generelt for lite om tilbudet. 


Prosjektet "Fastlegetjenester for ungdom" har som mål å senke terskelen slik at ungdommer benytter seg av fastlegetjenesten. Dette skal vi gjøre ved å sikre god informasjon og legge til rette for enkel digital kontakt. Prosjektet startet opp sent i 2021 og har en tidsramme på omtrent 2 år. Arbeidet ledes av Helsedirektoratet, i samarbeid med Bufdir, Legeforeningen, Direktoratet for e-helse og NHN.

I første kvartal 2022 ble det utført en spørreundersøkelse for ungdom om hva de vet om fastlegetjenester. Den ble publisert på ung.no, og lå ute i to og en halv uke (avsluttet 6.3.22). 876 ungdommer har vært inne i spørreskjemaet og av disse har 645 fullført undersøkelsen.

Det er hovedsakelig jenter (68 prosent, vs. 28 prosent gutter) som har fullført. De er i alle aldre, men de fleste er (67 prosent) er mellom 13 til 16 år). De representerer alle fylker, med hovedvekt fra Viken, Vestland, Trøndelag og Oslo (55 prosent). 62% av ungdommene kommer fra familier med god økonomi, og 10 prosent med dårlig råd. 28 prosent har ikke vært hos fastlegen siste året, mens majoriteten har vært 1 til 4 ganger (52 prosent).

Funn i spørreundersøkelsen viser at:

  • 84 prosent sier at de har en fastlege, 13 prosent vet ikke

  • 73 prosent vet hvem sin fastlege er og 83 prosent vet hvor fastlegekontoret er

  • Kun 41 prosent vet hvordan de kan komme i kontakt med fastlegen, og kun 34 prosent vet hvordan de kan bestille time

  • 41 prosent vet ikke om de må betale for fastlegetime eller ikke

Prosjektet har delt målbildet inn i to behov som skal utvikles i løpet av prosjektperioden.

Behov for informasjonstjenester:

Spørreundersøkelse slår fast at ungdom trenger god, tydelig og tilgjengelig informasjon.

Informasjonen må legges der ungdom er aktiv som f.eks. på Ung.no, ungdomsappen og evt. flere. Prosjektet skal sikre at lenker ut til andre kilder ivaretas for å utfylle hverandre.

Behov for å ta digital kontakt med fastlegen selv:

Barn og unge har stadig høyere digital kompetanse. De bruker tre ganger mer tid på internett nå enn for ti år siden, og digitale medier spiller en sentral rolle i ungdommenes hverdag.

Spesialisthelsetjenesten har allerede startet opp et konseptarbeid for at ny pasientgruppe fra 12 til 16 skal få tilgang til Helsenorge med samtykke fra sine foreldre. Tidsplanen for konseptarbeidet er 1.7.22.

Høsten 2022 setter vi i gang med løsningsskisse for gruppens digitale tilgang på Helsenorge både for primær- og spesialisthelsetjenesten med påfølgende utvikling i 2023.

Relevante apper for ungdom

Når det blir en utfordring å snakke høyt

Test deg selv for Tankevirus 

Løs problemer med Hjelpehånda

Andre tverrsektorielle satsninger​​

0-24 samarbeidet -Stian-filmen

Om 0-24 samarbeidet

Livshendelsen Alvorlig sykt barn

Ytterligere informasjon

Presentasjon av DigiUng programmet (pdf fil)

Organisasjonskart DigiUng 

bottom of page