top of page
Hvem deltar?: Bilde
Hvem deltar?: Tekst

UngMeistring

Prosjektleder: Kristin Hogstad Bruvik, Helse Bergen

Målgruppe: Ungdom i alderen 13 til 18 år

 

 

Hvorfor er prosjektet viktig for ungdom?

Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i den vestlige verden og har en gjennomsnittlig debutalder på rundt 14 år. Det er behov for å utvikle digitale psykiske helsetjenester for ungdom for å øke tilgang til kunnskapsbasert helsehjelp for denne gruppen.

 

Hva skal prosjektet levere?

Prosjektet skal utvikle innhold og teknologi for 8 digitale nett- og spillbaserte selvhjelps- og behandlingsprogram knyttet til angst, ADHD, depresjon og spiseforstyrrelser. Programmene inkluderer spill-elementer som er tilpasset ungdom og kan brukes anonymt uten veiledning fra helsepersonell (selvhjelp), eller som pasient med veiledning fra helsepersonell (behandling).

 

Hvordan jobber prosjektet med å utvikle tjenesten?

Prosjektet består av helsetjenestepartnere, næringslivspartnere, offentlige aktører og forskningspartnere. Vi jobber sammen med sluttbrukerne; både ungdom og ansatte i kommune- og spesialisthelsetjeneste, for å utvikle brukervennlige og evidensbaserte tjenester. Gjennom kliniske studier får vi en tidlig implementering av programmene i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP).

 

På hvilken måte har ungdom bidratt i utvikling av tjenesten?

I innsiktsfasen av våre delprosjekt har vi kvalitative intervjuer med ungdom med brukererfaring innenfor de fire temaene. Gjennom utviklingsfasen har vi gjentatte brukertester og workshops der vi samler innspill på det vi har utviklet og får gode eksempler fra deres virkelighet som vi kan ta med i vårt innhold. Deretter gjør vi kliniske studier for å se om behandlingene gir en økt livskvalitet og symptomreduksjon for ca. 60 ungdommer for hver intervensjon før de kan tas i bruk for flere.

 

Hvordan vil tjenesten tilgjengeliggjøres for ungdom?

Selvhjelpsversjoner av de fire intervensjonene skal være tilgjengelig via ung.no. Terapeutveiledete intervensjoner skal gjøres tilgjengelig for terapeuter i BUP for de som trenger mer støtte.

Mer informasjon om prosjektet finnes her.

bottom of page