top of page

Statsbudsjettet: Styrker arbeidet for unge

Oppdatert: 23. okt. 2023

Regjeringen vil øke bevilgningene til DigiUng og Ung.no med over 10 millioner kroner i neste års statsbudsjett. Det vil komme unge til gode.


FOTO: Regjeringen.no


Regjeringen ønsker å legge til rette for drift og utvikling av digitale tjenester for barn og unge gjennom å styrke og videreutvikle DigiUng og Ung.no, og vil bevilge over 10 millioner kroner mer i neste års statsbudsjett.


Godt samarbeid gir resultater

"Barn og unge trenger og spør etter kvalitetssikret informasjon, råd, veiledning og hjelp via digitale flater. De ønsker tjenester som er tilgjengelige her og nå, på deres premisser. Pandemien har ytterligere aktualisert dette behovet. Digital tilgjengelighet til både informasjon og tjenester – på tvers av sektorer – er helt nødvendig for å nå ut og hjelpe barn og unge", skriver Helse- og omsorgsdepartementet i sitt forslag til statsbudsjett.


- Det er svært gledelig at Regjeringen prioriterer DigiUng og Ung.no. Økte midler er en anerkjennelse av arbeidet som kommer barn og unge til gode hver eneste dag. Det er mange aktører fra en rekke sektorer som bidrar, og vi skal bygge videre på dette gode samarbeidet. Vi gleder oss til spennende arbeid i 2024, sier prosjektleder i DigiUng, Adélie Dorseuil.


Kommer unge til gode

Bevilgningen til DigiUng og ung.no er foreslått økt både på forvaltnings- og videreutviklingssiden.


5,6 millioner kroner er fellesfinansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Justisdepartementet til å realisere en felles forvaltning og finansieringsmodell for samarbeidet. På videreutviklingssiden er fem millioner kroner finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet som en del av opptrappingsplanen for psykisk helse og forebyggings- og behandlingsreformen for rusfeltet.


- Unge har behov for å få svar på det de lurer på, på ett og samme sted, og vi synes det er flott at Regjeringen tar unge på alvor og møter dem på deres premisser. Økte midler gir oss muligheten til å ytterligere styrke arbeidet med å tilrettelegge et godt og helhetlig tilbud fra det offentlige. Vi har jobbet målrettet for å skape en sømløs tjeneste via Ung.no. For å lykkes i fortsettelsen er vi avhengig av det gode samarbeidet vi har på tvers av sektorer, sier Gina Burøy-Olsen, avdelingsdirektør i Ung.no.

Vil videreutvikle tjenesten Regjeringen har besluttet at Ung.no er statens primære kanal for digital informasjon, dialog og digitale tjenester. DigiUng formaliseres som et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og Distriktsdepartementet.

Ung.no tilbyr ungdom informasjon og veiledning som utvikler deres handlingskompetanse og setter dem i stand til å ta gode valg. Ung.no skal gi ungdom lett tilgang på kvalitetssikret informasjon om rettigheter, plikter og muligheter. Fagpersonene i fagpanelet på ung.no svarer på spørsmålene som blir stilt, ut fra sin fagkompetanse og gjeldende retningslinjer.


Varig struktur på trappene DigiUng og Ung.no knyttes til oppdrag i de ulike budsjettene. Videreutvikling av tjenestene, arbeid med varige strukturer i DigiUng-økosystemet og tilgang til offentlig informasjon for unge trekkes frem som hovedfokus. Arbeidet med å etablere en varig struktur for DigiUng-samarbeidet er i gang, og det er etablert et godt fundament for samarbeid fremover med aktuelle virksomheter.


Aktørene som skal utarbeide en varig struktur av DigiUng-samarbeidet. FOTO: DigiUng

Helse- og Omsorgsdepartementet skriver:

- Barn og unge har høy digital kompetanse, men mange opplever det som krevende å finne fram til helseinformasjon og vurdere kildene. Det arbeides derfor med å legge til rette for utvikling og drift av digitale tjenester til barn og unge, herunder digitalisering av helsestasjons- og skolehelsetjenesten og for å tilrettelegge for kvalitetssikret og relevant informasjon som er lett tilgjengelig gjennom DigiUng og ung.no.


- Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet utvikler i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet DigiUng og ung.no videre.


Barne- og familiedepartementet skriver:

- Arbeidet med prosjektet «Digital ungdomsportal» held fram. Målet med prosjektet er å vidareutvikle ung.no til éin felles tverrsektoriell inngang til offentlege digitale informasjons-, rettleiings- og hjelpetenester for ungdom. Prosjektet vil i 2024 leggje vekt på å vidareutvikle varige strukturar for forvalting av DigiUng-samarbeidet og vidareutvikle tenesta ung.no til å framleis vere ei relevant, kvalitetssikra og oppdatert teneste for målgruppa. Prosjektet vil også halde fram med utviklingsarbeidet for å medverke til at ungdommar blir leidde til gode tenester i økosystemet til DigiUng

79 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page