top of page

Utvidet DigiUng-samarbeid godt i gang

Oppdatert: 25. sep. 2023

DigiUng-samarbeidet har kommet godt i gang med arbeidet med å endre DigiUng fra programorganisering til varig strukturer. - Det fremtidige samarbeidet skal sørge for en tydelig organisering. Vi skal etablere omforente organisatoriske strukturer og beslutningsprosesser som ivaretar et sterkt tverrsektorielt samarbeid, sier Gina Burøy-Olsen, avdelingsdirektør for UNG-avdelingen.


Bildetekst: Her ser vi den engasjerte gjengen som møttes til første fysiske samling.

Samler sektorene

Nylig møttes alle de nye aktørene som skal delta i den tverrsektorielle satsningen for å skape en varig struktur av DigiUng-samarbeidet. Første møte fant sted 8. september, etterfulgt av en workshop 20. september.


- Vi har fått gode tilbakemeldinger om opplegget i ettertid. Deltakernes tilbakemeldinger er at det har vært både nyttig og relevant, forteller Burøy-Olsen.


Prosjektet fikk gode innspill og tilbakemeldinger som belyste de ulike virksomheters behov. Selv om det er store forskjeller i eksempelvis størrelse, organisering og antall relevante tjenester for ungdom, var behovene på mange måter overraskende like.


Bildetekst: Her ser vi logoene til virksomhetene som deltok på workshopen.


DigiUng-samarbeidet skal komme ungdom til gode

- Arbeidet med DigiUng skal komme ungdommen til gode. Regjeringen har bestemt at ungdom skal ha en primær kanal for digital informasjon, dialog og digitale tjenester på tvers av sektorer og tjenestenivå. Målet er at ungdom slipper å forholde seg til hver enkelt sektor. Vi skal samarbeide om sømløse digitale løsninger for ungdommer som vil være tilgjengelig på ung.no, fortsetter Burøy-Olsen.


Under workshopen gjennomgikk prosjektleder Frode Løbersli brukerreisene fra ung.no til sentrale tjenester i økosystemet. Bl.a. ble det vist hvordan vi kan lose ungdommer fra artikler, svar og temasider til tjenestene i økosystemet. I dag tilbyr vi brukereiser til dialogbaserte tjenester (snakk med noen) og selvhjelpsverktøy. Vi er også klar til å hjelpe ungdom til å finne relevante lokale tjenester og hjelpetjenester som krever innlogging, sier Løbersli.


Vi tror på samarbeid og vi vet at et vellykket samarbeid skaper merverdi. Merverdi i denne sammenhengen er nyttig informasjon til ungdommen uavhengig av sektor. Målet til Ung.no er å gi ungdommen svar på det han eller hun lurer på, sier Burøy-Olsen. DigiUng samarbeid skal overføres fra program til varig struktur fra 1/1-24, og det vil bli et nært samarbeid med virksomhetene fremover.


Fakta om Ung.no

  • Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Nettstedet gir ungdom informasjon om rettigheter, muligheter og plikter.

  • Syv departementer med relevante underliggende virksomheter har sluttet seg til at ung.no skal være den primære tverrsektorielle kanalen for barn og unge.

  • Ung.no er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og samarbeider med tjenester som leveres fra mange andre offentlige virksomheter. 

  • Etter mange år med spørretjenesten, er det opparbeidet seg en base på ca. 380 000 spørsmål fra ungdom som er besvarte. Ca. 270 fagpersoner fra hele landet er tilknyttet ung.no med ulike tjenester. Fagpersonene svarer ungdom på spørsmål innen alt fra helse, utdanning og juss. 

178 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page