top of page

DigiUng-laben

DigiUng-samarbeidet har virkelig satt seg og det er mye på gang!

DigiUng-laben er samarbeidets innovasjonsenhet og ledes av Adélie Dorseuil. Vi har tatt en prat med henne for å få et innblikk i hvordan DigiUng-laben jobber.


Hvordan fungerer DigiUng-laben, Adélie?

DigiUng handler om å samordne og videreutvikle digitale tjenester for ungdom i et felles digitalt økosystem med ung.no som inngangsportal. Det krever samarbeid og innovasjon for å få til helhetlige løsninger, som både henger med i utviklingen og treffer målgruppen. Det er nettopp dette DigiUng-laben jobber for i DigiUng-samarbeidet.


­Laben har ansvar for prosjektporteføljen og prosjektlederforumet under DigiUng- samarbeidet. De forvalter også DigiUngdomspanelet. Ansvaret innebærer blant annet tildeling av prosjektmidler (19 millioner kroner i 2024), oppfølging av fremdrift i prosjekter, brukermedvirkning, oppfølging av felles problemstillinger og utnyttelse av synergier på tvers. Per i dag har prosjektporteføljen 9 prosjekter fra ulike sektorer og prosjektlederne møtes regelmessig.


Hvordan er DigiUng-laben satt sammen?

Laben ledes av Helsedirektoratet, i samarbeid med Bufdir og med andre statlige virksomheter fra DigiUng-samarbeidet som ønsker å delta i porteføljestyringen. Ressursene i laben er tverrfaglige og jobber blant annet med porteføljestyring, prosjektledelse, tjenestedesign, kommunikasjon, juss, teknisk arkitektur, og brukermedvirkning. Sammensetningen varierer ut ifra hvilken kompetanse som trengs for å følge opp porteføljen. Ressursene fra laben kan lånes ut til prosjekter i porteføljen ved behov.


Hvordan har dere prioritert frem til nå? 

Prosjektene i porteføljen stammer fra klare behov som er identifisert via brukerinnsikt på ung.no, innspill og tilbakemeldinger fra ungdomspanelet eller innsikt som statlige aktører sitter med fra sitt fagfelt.


Hva er du mest fornøyd med så langt? 

Prosjektporteføljen har vært i gang i litt over tre år allerede. I denne perioden har over 15 prosjekter vært innom porteføljen. De prosjektene som er avsluttet kan vise til god måloppnåelse og har fått utnyttet synergier på tvers for å produsere gode løsninger. Tilbakemeldingene fra prosjektlederne er svært gode, de støtter at det er behov for å kunne dele erfaringer og gjenbruke løsninger, spesielt når man jobber mot et felles mål som i DigiUng-samarbeidet.
Adélie Dorseuil leder DigiUng-laben

Hvordan ser arbeidet ut fremover? 

Det pågår mye spennende i porteføljen i 2024, både prosjekter som nærmer seg avslutning, prosjekter som er midt i implementering, som holder på med utredninger eller som er helt i startfasen. I år er det spesielt fokus på selvhjelpsverktøy i de ulike sektorene. Det blir spennende å se tilbudet av slike verktøy til ungdom blomstre på ung.no!

119 visninger

Siste innlegg

Se alle

Komentarze


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page