top of page

DigiUng og Alvorlig sykt barn på felles samling

Oppdatert: 6. des. 2022

DigiUng programmet og Livshendelsen Alvorlig sykt barn hadde fagsamling 29. november. Innlegg fra Karl Kristian Bekeng (statssekretær i HOD) og Emma C. Jensen Stenseth (ekspedisjonssjef i BFD) gav en ekstra piff til arrangementet.


DigiUng programmet har tidligere hatt disse samlingene på egen hånd. Denne gang var det naturlig å ta med Livshendelsen Alvorlig sykt barn (ASB) som også er en stor tverrsektoriell satsning. Ett av prosjektene i DigiUng, RettPÅ, er eksempelvis et utspring fra Alvorlig sykt barn. I StimuLab-prosjektet ble det nemlig avdekket at det er veldig vanskelig å finne frem til rettigheter, også for ungdommer. Dermed ble RettPÅ etablert, med ungdom som målgruppe. Planen fremover er å se på muligheter for å ekspandere løsningen med flere målgrupper.


I tillegg til innlegg fra statssekretær, ekspedisjonssjef og ledelsen av programmene var det flere gruppeøvelser og presentasjoner gjennom fagdagen.


Politisk ledelse

Det var ekstra stor stas at politisk ledelse stilte opp på samlingen som fant sted på Telegrafen. Både Alvorlig sykt barn og DigiUng jobber med utfordringer som går på tvers av sektorene, såkalte samfunnsfloker. Det er viktig at politisk ledelse har forståelse for hva som foregår innen disse satsingene, og for programmene er det givende å se at politikerne oppriktig engasjerer seg.


Emma C. Jensen Stenseth stilte opp på vegne av Trine Fagervik (statssekretær i BFD) som ble forhindret på grunn av sykdom. Både Karl Kristian Bekeng og Emma C. Jensen Stenseth kjenner spesielt godt til DigiUng, men også livshendelsene. De hadde mange gode poenger i sine innlegg, som skapte engasjement og spørsmål fra salen.


Spennende dynamikk


Alle deltakerne hadde levert inn en oppgave i forkant, og under samlingen ble disse svarene brukt som underlag for videre arbeid. En av de viktige oppgavene vi jobber med er å se på hvordan vi kan skape synergier mellom Alvorlig sykt barn og DigiUng.


Alt i alt ble det en god faglig samling, med oppgaver som har gitt spennende resultater. Utover det faglige var hensikten også at folk på tvers av virksomhetene skulle bli kjent med hverandre. Det var høy entusiasme og engasjement gjennom hele dagen. Når mennesker fra ulike ståsted og virksomheter samles så skapes spennende dynamikk.


Over 50 nøkkelpersoner møtes


- Fagdagene har vært viktig for oss i DigiUng. De skaper sammenheng og forståelse mellom prosjektene, ikke minst bygges felles kultur og kompetanse. At vi denne gangen har med Livshendelsen Alvorlig sykt barn er veldig positivt. Det synliggjør at vi kan identifisere og virkeliggjøre synergier mellom ulike store satsinger på tvers av fag- og forvaltningsnivåer, sier Bård M. Olesen, programleder for DigiUng.

98 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page