top of page

Bli med på debatt i Arendal

Oppdatert: 14. des. 2022

Velkommen til debatt onsdag 17. august kl. 11.30 - 12.30! Da samler vi Barneombud Inga Bejer Engh, Gunn Karin Gjul (statssekretær i KDD), Kristin Weidemann Wieland (områdirektør i KS), Ellen Margrethe Carlsen, direktør ved avdeling for barne- og ungdomshelse ved Helsedirektoratet og Mohammed Al-Karbawi (representant fra DigiUngs brukerråd). Panelet vil debattere en hårete utfordring - tverrsektoriell samhandling!


Debatten blir moderert av Christian Strand, og finner sted på Vitensenteret.


Tverrsektorielt samarbeid er i vinden som aldri før, for vi ser at det er helt nødvendig for å få til varige endinger. For å nå målet om sammenhengende tjenester må vi nemlig jobbe på nye måter. Ved å sette brukerne i sentrum ser man tydelig hvilke tverrsektorielle utfordringer som må løses. I praksis ser vi likevel at det er svært vanskelig å få dette til.


Utfordrende i praksis

DigiUng er et omfattende program som har jobbet tverrsektorielt over flere år, og som har opplevd stor suksess. Livshendelsen Alvorlig sykt barn har vært i gang i nærmere to år, og har fått mye skryt for sin håndtering av livshendelsen. I forbindelse med debatten vil publikum få litt spennende innsikt og erfaringer fra disse to prosjektene. Alt ligger dermed til rette for å få til en svært spennende debatt!


Innblikk i spennende programmer

Vi ønsker å snakke om hvorvidt byråkrater faktisk evner å samhandle på tvers? Videre, hvordan skal vi få til et samarbeid som gjør det enklere å gi brukerne bedre tjenester? Ikke minst, hvordan bygger vi kultur for samarbeid? Vi kommer også til å få innblikk i to tverrsektorielle prosjekter/programmer som har hatt stor suksess; DigiUng og Livshendelse Alvorlig sykt barn.


Flott initiativ fra Digitaliseringsdirektoratet

Arrangementet skjer i svært tett samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) som har ansvar for å etablere faglige fora og tverrgående grupper med de involverte direktoratene og KS. På Arendalsuka er Digdir initiativtakere for hele tre debatter på Vitensenteret 17. august: 1. Digitaliseringstoget kjører fra 600 000 nordmenn - ALLE MÅ MED!


Alle arrangementene handler om tverrsektorielt samarbeid, fra ulike vinkler. Hvis du kommer til Vitensenteret 17. august vil du dermed finne tre spennende debatter som alle handler om hvordan offentlig forvaltning kan bryte ned siloer ved å jobbe tettere sammen.


Praktisk informasjon

Arrangementet vil bli streamet, og lenker til dette tilgjengeliggjøres straks dette er klart. Det vil også være mulig å stille spørsmål til panelet underveis i debatten. Ønsker du å sende inn spørsmål nå eller under debatten? Gå til https://www.slido.com/ og legg inn denne koden: 2673851


132 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page