top of page

Dette er DigiUng

  • DigiUng-samarbeidet utvikler og samler offentlige tjenester og informasjon for ungdom på ett sted. Ung.no er kommunikasjonskanalen. 

  • Flere titalls aktører innen statlig, kommunal, frivillig og privat sektor og fra akademia deltar i DigiUng-samarbeidet.

  • I 2023 ble DigiUng en av regjeringens store tverrsektorielle satsninger

  • DigiUng-samarbeidet ledes av Helsedirektoratet og Bufdir.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

bottom of page