top of page
"Ungdommer trenger et trygt sted å henvende seg til for å få hjelp digitalt, enten det gjelder helse, familiesituasjon, skole eller andre viktige deler av livene deres. Tenk om det offentlige gikk sammen om det?"
– Bård M. Olesen, programleder
bård-olesen-SH.jpg

Dette er DigiUng

  • DigiUng er et program for å samle offentlige tjenester og informasjon for ungdom på ett sted. Ung.no er kommunikasjonskanalen. 

  • Flere titalls aktører innen statlig, kommunal, frivillig og privat sektor og fra akademia deltar i DigiUng-programmet

  • I 2023 er DigiUng en av regjeringens store tverrsektorielle satsninger

  • DigiUng-programmet ledes av Helsedirektoratet, Bufdir og Direktoratet for e-helse 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

bottom of page