top of page

Ny anskaffelse av selvhjelpsverktøy for ungdom

Oppdatert: 16. des. 2022

Helsedirektoratet skal anskaffe 1-4 selvhjelpsverktøy som skal bidrar til bedre psykisk helse hos ungdommer i aldersgruppen 13 til 20 år. I den forbindelse kommer det snart ut en offentlig anskaffelse.


Ungdom har gitt innspill om at stress og press, samt psykiske helseplager generelt er noe de trenger hjelp til å håndtere. Det kan handle om prestasjonspress i skolen, men også i fritiden og i sosiale aktiviteter og sammenhenger. Misnøye med seg selv og press til å se ut på en spesiell måte er en aktuell problemstilling i dag. Ungdoms psykiske helse påvirkes også av ensomhet, sosialt utenforskap og lav motivasjon.Læring og mestring

Ungdom opplever å ha ulike plager, er ofte usikre på hva det er, og bekymrer seg for om det er normalt eller ikke. Da trenger de tilgang til raske svar. Ungdom har ofte et stort informasjonsbehov når de lurer på noe, og kan konsumere store mengder digitale ressurser på kort tid når de trenger det. Det er behov for digitale selvhjelpsverktøy som tilrettelegger for læring og mestring på en motiverende og pedagogisk måte.


Helhetlig tilnærming til ungdoms psykiske helse

Formålet med denne anskaffelsen er å kunne tilby helsefremmende selvhjelpsverktøy som bidrar til bedre psykisk helse hos ungdommer i aldersgruppen 13 til 20 år.

Verktøyene skal bidra til å forebygge eller redusere symptomer, og/eller bidra til økt funksjonsnivå, livskvalitet og brukertilfredshet.


Selvhjelpsverktøyene trenger ikke å være rettet mot spesifikke diagnoser. En helhetlig tilnærming til ungdoms psykiske helse gjennom å integrere flere perspektiver vil være en fordel. Det kan for eksempel være temaer innen seksuell helse eller fysisk helse som settes i sammenheng med psykisk helse.


Allerede utviklede selvhjelpsverktøy

I denne anskaffelsen ønsker vi å tilby verktøy som allerede er utviklet og i bruk, og som kan vise til dokumentert effekt.


Verktøyene vi gjøres tilgjengelige fra nettstedet Ung.no og fra Helsenorge.no.


Dokumenter for anskaffelsen tilgjengeliggjøres på DOFFIN før jul.


64 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page