top of page
Søk
  • adeliedorseuil

Mot en felles visjon
Den fjerde samlingen for referansegruppen i DigiUng-samarbeidet handlet om å skape en felles kultur og en felles visjon for samarbeidet.

 

Avdelingsdirektør for ung.no, Gina Burøy-Olsen, innledet med en temperaturmåling blant deltakerne. Hun ønsket å sjekke hvordan det sto til med motivasjonen og følelsen av tilhørighet. Svarene var positive, og var dermed et godt utgangspunkt for den fjerde fellesøkten for DigiUng-samarbeidet. Denne samlingen handlet om å skape en felles kultur og en felles visjon for samarbeidet.
Bildene: Gode diskusjoner i alle gruppene


Drømmebildet

For at samarbeidet skal bli en suksess er deltakerne avhengig av å ha en solid vi-følelse rundt plattformen. Med dette i bakhodet fikk arbeidsgruppene i oppgave å skape et drømmebilde for samarbeidet. Her skulle de diskutere hva hver instans ønsker å oppnå med samarbeidet, hvilke muligheter dette kan bringe, hva det innebærer å sette ungdom i sentrum og hvordan samarbeidet ser ut om fem år frem i tid. De skulle også diskutere samarbeidskultur og nettopp hvordan skape vi-følelsen.

 

Det var gode diskusjoner om samarbeid og forankring i gruppene, og gruppene presenterte løsninger for hverandre.


–        Dette skal være den store møteplassen for ungdom hvor tillitt og trygghet er stikkord, sa en deltaker.

–        Å dele det enorme kunnskapsgrunnlaget vi har, på tvers, gir oss et enormt godt grunnlag med informasjon som kan nå ut til ungdommen, sa en annen.

 De fleste var enige i at et godt samarbeid uten for mye byråkrati er optimalt. Å dele innsikt og forskning på tvers er så utrolig viktig, hørte vi flere si.

 

Gina Burøy-Olsen synes det er innsiktsfullt å høre på gruppene.   

–        Motivasjonen for prosjektet er at vi alle brenner for målgruppen. Vi er opptatt av smidighet, og målet her er selvsagt at diskusjonene skal ende i et best mulig tilbud til ungdom.


Fremtiden

I gruppene oppstod det mange idéer rundt fremtidsbildet og om hvor ung.no er om fem år. Naturlig nok ble Kunstig Intelligens diskutert, med både muligheter og også farer som KI medbringer.  Deltakerne synes å være enige i at de ulike instansene har mange felles problemstillinger, og de virket alle positive over hvor raskt tiltak kan komme på plass når man møtes fysisk, noe som lover veldig godt for DigiUng-samarbeidet.


En motvekt til feilinformasjon

Det ble applaus da en gruppe trakk fram at ung.no skal være en kraftig motvekt til feil- og desinformasjon på nettet. Ung.no skal hele tiden oppleves som trygt, og man skal være sikker på at informasjonen der er troverdig.

 

Avslutningsvis ble det kjørt en ny meningsmåling og alle var fremdeles om bord, fulle av motivasjon. Noen hadde fått en enda bedre forståelse av oppdraget, mens andre igjen hadde enda klarere tanker om veien videre. Samarbeid er nøkkelen, og det ser ut til at felles visjon og felles kultur kommer svært naturlig for deltakerne i DigiUng-samarbeidet.


Om DigiUng-samarbeidet:

  • Ungdom skal slippe å forholde seg til hver sektor i offentlig forvaltning. Derfor samarbeider en rekke virksomheter om å tilby sømløs informasjon og tjenester via ung.no

  • Underliggende etater i syv departementer er med i samarbeidet.

  • Ved å samarbeide sørger DigiUng for at initiativer, planer og tiltak på ulike fagfelt blir bedre koordinert og mer målrettet, slik at ungdom igjen får et bedre sluttresultat.

  • DigiUng prioriterer tjenester og løsninger som ungdommen selv sier de har behov for.

  • DigiUng-samarbeidet har fra 2019-2023 vært organisert som et program ledet av Helsedirektoratet, Bufdir og Direktoratet for e-helse. Fra 2024 gikk samarbeidet over til varig struktur.

177 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comentários


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page