top of page

Informasjonspakke om DigiUng-samarbeidet 

Er du med i DigiUng-samarbeidet og skal fortelle om det i din virksomhet?  

I vår informasjonspakke får du vite mer om hva DigiUng gjør, muligheter og gevinster i samarbeidet, og hvordan det hele er organisert og henger sammen.  

Illustrasjon av kvinne som skriver på en liste

DigiUng er et tverrsektorielt samarbeid for å gi unge tilgang til kvalitetssikret informasjon og gode, digitale tjenester på eller via ett nettsted, nemlig Ung.no.  

 

Underliggende etater i syv departement er med i DigiUng-samarbeidet. Disse er viktige bidragsytere i samarbeidet, og flere samarbeidspartnere vil komme til. Derfor har vi utarbeidet en informasjonspakke som blant annet beskriver hva det innebærer å være del av samarbeidet og hvilke muligheter og gevinster som finnes, og som forklarer hva DigiUng og Ung.no er.  

 

Tilpass til eget bruk

Informasjonspakken er ment som en hjelp i arbeidet med å forankre og kommunisere internt i egen virksomhet.  

 

I pakken finner du følgende: 

  • Presentasjon med foiler 

  • En intranettsak om virksomhetens deltakelse i DigiUng og mulighetene i samarbeidet 

  • Budskap om DigiUng-samarbeidet og ung.no  

 

Lenke til nedlastbare filer finner du nederst på siden


Foilene og intranettsaken kan brukes som de er, men det er meningen at dere kan tilpasse begge deler etter eget behov. Det vil si ta foiler inn og ut, endre rekkefølgen, legge inn flere egne sitater osv. 

 

Mer om DigiUng  

DigiUng-amarbeidet gir en unik mulighet til å nå ut til ungdom og tilgang til verdifull brukerinnsikt. Vi jobber med et felles målbilde, og skaper synergier på tvers av sektorer og virksomheter. Det er også mulig å inngå i DigiUngs prosjektportefølje.

 

Siden 2014 har DigiUng-samarbeidet bidratt til å gjøre hverdagen bedre for unge i aldersgruppen 13-20 år. I 2024 ble DigiUng en fast del av forvaltningen, og får midler over statsbudsjett fra syv departementer. 

 

Vi håper denne informasjonspakken er til nytte!

Ta kontakt med Frode Løbersli i Barne, ungdoms- og familiedirektoratet dersom du har spørsmål eller ønsker å vite mer om samarbeidet. Vi kommer gjerne på besøk for et møte eller for å holde et innlegg. 


Nedlastbare filer om DigiUng-samarbeidet finner du her. Huk av for hva du ønsker å laste ned i listen og velg "last ned" i øverst til høyre", så vil filen legge seg i dine nedlastinger. 

 

 

 

 

124 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comentários


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page