top of page

Nybrottsarbeid for ny DigiUng-struktur

Referansegruppen som bidrar til å utarbeide fast struktur på DigiUng-samarbeidet fikk bryne seg på utfordrende oppgaver, noe som resulterte i gode og viktige diskusjoner.


Deltakerne i referansegruppen i godt driv, selv etter seks timer intens workshop


Hvor forberedt er de mange virksomhetene som er referansegruppe for utviklingen av strukturen i DigiUng-samarbeidet, og hva skal til for å forplikte seg? Hvilket ansvar bør en fageier i DigiUng-samarbeidet ha? Hvilken modell for tverrsektorielt samarbeid utpeker seg? Og hva betyr det at Ung.no skal være statens primære kanal for informasjon til unge?

Ulike roller, felles mål Det var krevende spørsmål og oppgaver de 17 deltakerne i referansegruppen for fast struktur i DigiUng-samarbeidet fikk bryne seg på da de møttes til andre workshop 19. oktober. Gina Burøy Olsen, avdelingsdirektør for Ung.no, er fornøyd med de gode refleksjonene og innspill alle bidro med.


- Vi ser et genuint engasjement og ønske om å bidra inn i dette samarbeidet, og det er utrolig givende. Det er stor bredde i referansegruppen, hvor deltakerne har ulike roller og fagområder, og virksomhetenes bidrag varierer i omfang. Men vi er omforent om det samme målet; å ha et felles ansvar for å gi unge tilgang til informasjon og hjelp som er samlet på ett sted. Det er et viktig arbeid og stort ansvar, og vi er avhengig av alle gode krefter som bidrar til at DigiUng kan løse oppdraget best mulig, sier Burøy Olsen.Bringer ulike perspektiver DigiUng skal gå fra å være et program til fast struktur. Bred involvering legger grunnlaget for ny forvaltningsmodell som skal gjelde fra 2024, hvor Bufdir skal være eier av DigiUng-samarbeidet. Målet for denne workshopen var å konkretisere roller, organisering og samarbeidsområder.


- Referansegruppen bringer bredde og ulike perspektiver, og er tverrsektorielt samarbeid i praksis. Vi får til mye når vi trekker i samme retning og er fleksible, og jeg ser frem til å bygge videre på det vi har oppnådd sammen så langt, sier Adélie Dorseuil, fung. programleder i DigiUng.


I rute og godt rustet

Gruppen kom med relevante innspill og refleksjoner om hva som må til for å få til et godt tverrsektorielt samarbeid som gir rom for både kontinuerlig drift og nytenkning.


- Vi har fått viktig og verdifull innsikt og mange gode innspill, og har i tillegg identifisert behov og forutsetninger som er avgjørende for at virksomhetene skal kunne bidra på en god måte. Det tar vi med oss i det videre arbeidet. Vi er i rute i prosjektet og har god fremdrift. Vi er godt rustet for å utarbeide en god modell som tar DigiUng inn i fremtiden, og jeg gleder meg allerede til vår neste workshop, sier prosjektleder Frode Løbersli i Ung.no.Inspirerende, men krevende

Også deltakerne tok med seg inspirasjon tilbake til sine virksomheter. Spesielt den omfattende brukermedvirkningen, som gjennomsyrer alt arbeid i og rundt tjenesten ung.no i dag, ble trukket frem som givende. Tankevekkende, nyttig og inspirerende – men også krevende oppgaver der det foreløpig ikke er satt to streker under svaret, er oppsummeringen.


Disse var med i workshopen:

Utlendingsdirektoratet

Direktoratet for e-helse

Politidirektoratet

Digitaliserings-direktoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

NAV

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Utlendingsnemnda

Kriminalomsorgs-direktoratet

Helsedirektoratet

Folkehelse-instituttet

Bufdir

Medietilsynet

Sekretariatet for konfliktrådene

Kriminalomsorgsdirektoratet

Statens sivilrettsforvaltning

Tusen takk til alle som bidro med stort engasjement!


Les også:


108 visninger

Siste innlegg

Se alle

Yorumlar


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page