top of page

DigiUng-samarbeidet tar form


Et godt grunnlag er lagt for DigiUngs nye organisering i 2024. Det har blant annet en særdeles engasjert gjeng fra referansegruppen bidratt til.


-       Åj, dette er jo veldig relevant. Vi diskuterte dette senest i går!

 

Deltakerne i DigiUng-samarbeidets referansegruppe sitter med en fiktiv case foran seg, og en av dem forteller at hun holdt et internt foredrag om nettopp dette dagen før.
Bildene: En skikkelig bra arbeidsøkt med mye god energi!


Casen beskriver unges frykt og bekymring for «svenske tilstander» i sitt nærmiljø etter sammenstøt mellom gjenger i Norge. Mange kontakter Ung.no fordi de er bekymret eller sterkt preget av det som foregår. Det kommer også flere henvendelser knyttet til rus, og enkelte gjengmedlemmer tar kontakt fordi de ønsker å bryte ut av miljøet.

Debatten i media er polarisert, og to spor trekkes frem: Forebygging og straff.

 

Illustrerer hensikten med DigiUng-samarbeidet

Oppgaven til virksomhetene i referansegruppen er å bruke dette caset til å beskrive og diskutere hvordan hver enkelt i DigiUng-samarbeidet kan bidra for å hjelpe ungdom i denne situasjonen. Hvordan kan vi bruke DigiUng som en arena for å trekke på synergier på tvers? Og hvilke resultater forventer hver enkelt å oppnå i denne situasjonen?

 

Selv om dette var et fiktivt eksempel brukt til gruppediskusjon, illustrerer det likevel intensjonen med DigiUng-samarbeidet godt: Ved å trekke på hverandres innsikt, kompetanse, ressurser og perspektiver, oppnår vi en helhetlig tilnærming som kommer unge til gode.

 

Fikk drømme stort

Refeansegruppen som består av 18 offentlige virksomheter, møttes nylig til sin tredje workshop. Gjennom høsten og vinteren har de bidratt til arbeidet med å sette nye rammer som skal sikre et godt, tverrsektorielt samarbeid for DigiUng.

 

I denne tredje workshopen ga deltakerne inspirerende innspill til det som kan bli: Hvilke tjenester for unge skulle de ønske eksisterte? Hvilke muligheter finnes, hvis man skal drømme stort? Resultatet var konkrete forslag og ideer til både nyutvikling og videreutvikling av tjenester for ungdom.

 

Gir verdifull innsikt

Det ble også diskutert hvilke gevinster som veier tyngst for å forplikte seg til samarbeidet. Dette kan for eksempel være finansiering, fagressurser/kompetanse, samarbeid og innovasjonsmuligheter. Denne innsikten er viktig for å bygge DigiUng videre slik at vi kan levere enda bedre tilbud til ungdom.[CBH1] 

 

– Vi har fått mange gode og konstruktive innspill i løpet av denne prosessen, og det er utrolig inspirerende å få innspill fra så mange dedikerte folk. Her er både store og mindre virksomheter representert, og det er av stor verdi for oss å få trekke på denne bredden, kompetansen og ikke minst engasjementet. Nå fortsetter vi arbeidet med å bygge strukturene for DigiUng. Det skal være en arena hvor vi skal se mulighetene, dyrke det gode samarbeidet og utvikle nyttige tjenester på ungdommenes premisser, sier avdelingsdirektor Gina Burøy-Olsen i Ung.no.

 

Konturene tar form

DigiUng skifter ham, og går fra å være et program til varig organisering. I løpet av tre workshoperhar referansegruppen beskrevet sine behov og forventninger, og gitt gode innspill til ulike modeller for organisering. Detaljene gjenstår, men konturene tar form.

 

Hver virksomhet som er med i DigiUng-samarbeidet, vil ha én fageier med ansvar for å følge opp og koordinere sine bidrag, og med på laget kan fageieren ha én eller flere fagpersoner som bidrar operativt. Dette kan for eksempel være å produsere, kvalitetssikre og oppdatere informasjon til Ung.no, eller bidra i prosjekter. Et råd vil være strategisk retningsgivende, og et koordinerende organ vil ha operativt ansvar for å følge opp samarbeidspartnere og prosjekter, og bygge porteføljen videre.

 

Sammen jobber vi om et felles mål: Å gi kvalitetssikret og tilpasset informasjon og tjenester til ungdommen. Vi takker for flotte bidrag og stort engasjement, og ser frem til fortsettelsen!

59 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page