top of page

Bedre hverdag for unge med DigiUng-satsinger

Oppdatert: 5. feb.


Det er mange som ønsker å bidra til å utvikle DigiUng. Hele seks nye prosjekter er kommet til på nyåret, og fire er avsluttet. Det vil komme unge til gode.

 


Tenåringer som står sammen i en gruppe og smiler.

Illustrasjonsbilde


DigiUng-samarbeidet er et tverrsektorielt samarbeid mellom offentlige virksomheter. Samarbeidet gir flere muligheter og gevinster, og i dag bidrar mer enn 15 offentlige virksomheter med sin kompetanse, og skaper synergier på tvers. Sammen løfter vi felles problemstillinger, og jobber for gode løsninger som kommer unge til gode på eller via Ung.no.

 

Det er også mulig å få sine prosjekter inn i DigiUng sin prosjektportefølje for å få bistand til utvikling og midler ved behov. Vi opplever stort engasjement for DigiUng-samarbeidet, og har fått inn nye prosjekter som gir viktig bredde til DigiUng.

 

Ti DigiUng-prosjekter


DigiUng har hatt en prosjektportefølje siden 2021. I 2024 kommer hele seks nye prosjekter til, mens fire fortsetter i porteføljen og fire prosjekter formelt er avsluttet.

 

DigiUng deler ut 19 millioner kroner til årets prosjekter for å utvikle digitale tjenester som kommer unge til gode. Løsningene gjøres tilgjengelig på eller via Ung.no, som skal være statens hovedkanal for informasjon til unge.Verdi for ungdom 


– Det var høye ambisjoner og et stort behov for midler i år! Det er flott å se at flere virksomheter og nye sektorer ønsker å bidra aktivt til å videreutvikle økosystemet rundt ung.no. De siste tre årene har prosjektporteføljen levert med høy kvalitet og verdi for ungdommene, og vi har lært mye om gode prosesser for innovasjon. Det blir spennende å se hva vi kan levere fremover, sier Adélie Dorseuil, ansvarlig for prosjektporteføljen i DigiUng. 

 

Avdelingsdirektør Gina Burøy-Olsen i Ung.no ser mange muligheter i å videreutvikle DigiUng i årene som kommer, og sier at det er svært gledelig at porteføljen vokser og at prosjekter avsluttes etter planen.


– DigiUng er tuftet på samarbeid, innovasjon og utvikling, og vi bygger videre på det gode arbeidet som er gjort. Gjennom DigiUng-samarbeidet får virksomhetene en unik mulighet til å nå ut med informasjon og tjenester til ungdom. Ung.no har i dag ca 60 000 daglige besøk, og har høy tillitt hos målgruppen. Vi er opptatt av å gjøre det litt enklere å være ung. Med det mener vi at ung.no skal svare på det unge lurer på, informere dem om det de trenger å vite i møte med samfunnet, og lose dem videre til andre tjenester ved behov. Gjennom DigiUng-samarbeidet er vi enda bedre rustet til å gjøre dette på en god måte, sier Burøy-Olsen.

 

Dette er nye prosjekter i 2024:  

  • Interessekartlegging (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) Interesser kan være en viktig pekepinn for videre veivalg innen yrker og utdanning. Prosjektet vil utvikle et verktøy som knytter interesser til konkrete yrker, og identifiserer kompetansebehov. 

 

  • Min karriereplan (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse)  Hva skal jeg bli? Det spørsmålet stiller tusenvis av unge seg hvert eneste år. Valget er av stor betydning, og mange unge er usikre på hva de skal velge. Andre igjen oppdager at de har valgt feil. Prosjektet vil utvikle et verktøy som hjelper ungdom å bli tryggere i sitt valg av utdanning. 

 

  • Videreutvikling av MinID (Digitaliseringsdirektoratet) 

Unge mellom 13 og 15 har i begrenset grad mulighet til å logge seg inn med MinID og motta individuell hjelp fra det offentlige. Prosjektet vil utvikle et system hvor autoriserte ansatte kan registrere elevene for utstedelse av minID, og på den måten bygge ned digitale barrierer og bidra til digital inkludering. 

 

  • KRU (Konfliktrådet) 

Prosjektet vil utarbeide informasjon om ungdomsreaksjoner og gjenopprettende prosess, og innhente innsikt blant unge som har begått lovbrudd. Målet er å gjøre tjenestene bedre kjent og enklere forklart, samt øke sjansen for at Konfliktrådet tas i bruk til å løse saker.  

 

  • Smarthelse (Folkehelseinstituttet) 

Ungdom utsettes for informasjon om helsepåstander i mange ulike kanaler. Prosjektet vil utvikle en nettressurs som setter unge i stand til å ta informerte valg om egen helse og vurdere helsepåstander gjennom kritisk tenking.  

 

  • HelseNorge for ungdom (Norsk Helsenett)  

Prosjektet ønsker å utvikle og teste enklere innlogging for barn fra 16 år. I tillegg ønsker prosjektet at unge i alderen 12 til 16 år kan få oversikt over vaksiner, se resepter, finne selvhjelpsverktøy og timebestilling med samtykke fra foreldrene. Dette sparer tid og samler tjenester på ett sted, og gjør barn og unge i bedre i stand til å logge inn og bruke tjenestene på egenhånd fra de er 16. 

 

 

Avsluttede prosjekter i 2023: 

Prosjektet har utviklet to løsninger på Helsenorge. Basisløsningen og Ungdomsløsningen, som skal gjøre det enklere for både voksne og ungdom å ta kontakt med helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunene der de bor. 

 

  • FRI   Fri har videreutviklet Helsedirektoratets tobakksforebyggende skoleprogram FRI, ved å produsere nytt innhold til ung.no. I tillegg er det utviklet støtteressurser for lærere som vil ligge på helsedirektoratet.no.   

 

  • Kompetanse og samordning   Prosjektet har ført til et oppdrag om utvikling av en felles opplæringsmodul for organisasjoner som drifter hjelpetelefoner, chat og meldingstjenester.  

 

Prosjektet har blant annet samordnet chat- og andre samtaletjenester for ungdom med direkte inngang til hver enkelt chat fra ung.no. Flere selvhjelpsapper er kvalitetssikret og leid inn, og en ny database er etablert for at ungdom skal kunne finne nærmeste legevakt eller helsestasjon for ungdom. All data overføres til ung.no via API-er. 

81 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page