top of page
Søk
  • adeliedorseuil

Video: Barn og unges erfaringer med vold og seksuelle overgrep

Oppdatert: 6. des. 2022

7. september ble webinaret "Taust og synlig – barn og unges erfaringer med vold og seksuelle overgrep" gjennomført. Se opptaket her.


Webinaret ble gjennomført i samarbeid med Helsedirektoratet, BUFDIR og DigiUng.


Webinaret tar for seg hva vold og seksuelle overgrep er, utbredelsen av problemet og konsekvensene. Ikke minst belyses hvordan barn og unge med disse erfaringene bør bli møtt. Gjennom dette webinaret får du som jobber med barn og unge, ny kunnskap som kan gjøre svarene til ungdom enda bedre og mer kunnskapsbaserte.


llustrasjonsbilde: kilde Unsplash.com


Webinaret organiseres i samarbeid mellom ung.no, DigiUng og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Forskerne du møter i videoen er Else Marie Augusti og Hannah Helseth fra NKVTS.


Program

  1. Hva er vold og seksuelle overgrep – og hva det fører til for den utsatte?

  2. Helsekonsekvenser

  3. Psyko-sosiale konsekvenser

  4. Hvem snakker ungdom med?

  5. Spørsmål og svar


Målgruppe

  • Fagpersoner som svarer på relevante spørsmål og har samtaler med barn og unge på nett

  • Hjelpetjenester som er koblet opp mot ung.no

  • Andre aktuelle

74 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page