top of page

Video: Reseptfrie smertestillende - bruk, overforbruk og livstruende bruk

Oppdatert: 13. jun. 2023

Hvordan kan vi styrke barn og unges kompetanse til å ta gode valg for helsen sin i forhold til bruk av smertestillende? Du finner video av webinaret lengre ned.


Vi har valgt et tema som er svært samfunnsaktuelt når vi 12. juni kl. 09.00 til 10.00 inviterer til webinar. Her får dere innsikt i ny forskning og erfaring om ungdom og bruk av legemidler. Faginnlegg ved Kim Stene-Larsen (forsker ved FHI), Christian Haga (fagekspert ved Giftinformasjonen v/ FHI) Brage Ulvmoen (fagansvarlig lege for UNG.no).


Ønsker du å stille et spørsmål til deltakende fagpersoner? Gå på slido.com, legg inn denne koden #3152470 og skriv inn ditt spørsmål. Illustrasjon fra ung.no


Flere kartlegginger og undersøkelser viser at barn helt ned i barneskolen har et økt forbruk av reseptfrie smertestillende. Forbruket øker gjennom ungdomsskole og videregående skole. Noen bruker det mot hodepine og menssmerter, andre bruker det for å håndtere en stresset hverdag. I tillegg er det en økt bruk av disse smertestillende i tilknytting til selvskading eller forgiftning (Ett av fire barn mellom 10 og 12 år bruker smertestillende tabletter ukentlig (forskning.no).


Helsepersonell og andre som møter barn og unge får mange spørsmål om bruk av smertestillende. Gjennom dette webinaret ønsker vi å gi helsepersonell og andre som møter barn og unge en kunnskapsoppdatering om utvikling og forekomst. Videre hvordan vi kan gi god veiledning og styrke barn og unges helsekompetanse til å kunne ta gode valg i forhold til bruk av reseptfrie legemidler.

Målgruppe

Fagsvarer på ung.no og chattetjenester tilknyttet ung.no, hjelpetelefoner, chat og meldingstjenester innen psykisk helse som mottar tilskudd fra Helsedirektoratet. Åpent for alle som møter ungdom i hverdagen som for eksempel skolehelsetjenesten, miljøarbeidere, fritidsledere.


Program

  • Velkommen v/ Helserådgiver Anne Holter Bentzrød, ung.no Bufdir

  • Nyere forskning, villet egenskade, selvpåførte forgiftninger, økning i henvendelser og innleggelser v/ Kim Stene-Larsen, FHI

  • Erfaringer fra Giftinformasjonen – hvordan håndtere de akutte, alvorlige henvendelsene v/ Christian Haga, Giftinformasjonen

  • Erfaringer fra ung.no; en pille for alt som er ille v/ Brage Ulvmoen, ung.no, Helsedirektoratet

  • Besvarelse av innkomne spørsmål. Send dine spørsmål allerede nå, gå på slido.com og legg inn denne koden: #3152470 Skriv deretter inn ditt spørsmål.


755 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page