top of page
Søk
  • adeliedorseuil

Arendalsdebatt med suksess

Oppdatert: 6. des. 2022

Debatten "Hva skal til for å lykkes med tverrsektoriell samhandling?" 17. august gikk over all forventning! Ikke minst ble mange berørt av introen.


Digitaliseringsdirektoratet tilrettela for tre debatter 17. august, og Helsedirektoratet fikk koordinere en av dem til programmet DigiUng og Livshendelse Alvorlig sykt barn. Alle prosjektene er over gjennomsnittet opptatt av brukerne, og dette ble synliggjort ved å invitere en ungdom i panelet. Ikke minst ble introen lagt merke til, hvor en rekke statister viste frem sentrale sitater med tekst og lyd.


Bildetekst: Mange kjente seg igjen i sitatene fra de anonymiserte brukerne (selve sitatene vises ikke på bildet). NB! Bruk pilene på siden av bildene til å bla.


Debattantene

Vi hadde samlet Barneombud Inga Bejer Engh, Gunn Karin Gjul (statssekretær i KDD), Kristin Weidemann Wieland (områdirektør i KS), Ellen Margrethe Carlsen, direktør ved avdeling for barne- og ungdomshelse ved Helsedirektoratet og Mohammed Al-Karbawi (representant fra DigiUngs brukerråd) for å snakke om tverrsektorielle utfordringer. Christian Strand gjorde en fantastisk jobb som moderator, og det hele resulterte i en engasjerende debatt!


Se debatten nå

Vi anbefaler alle som kan ha nytte av debatten til å se hele streamingen eller versjon som er forkortet.


Se hele debatten under:


Se kortversjon av debatten under:Oppsummering

Debatten var delt i hovedtemaene "brukerne i sentrum", "finansiering" og "varige strukturer". Dersom du ikke har tid til å se filmen kan du her lese noen oppsummerende punkter fra debatten her:


I første bolk forklarte Ellen Margrethe Carlsen litt rundt hva det innebærer å sette en bruker i sentrum. - Vi må høre på hver enkelt, og hva de trenger, sa hun blant annet.


Inga Bejer Engh fortalte om en kartlegging innen psykisk helsehjelp i kommuner, som viser at mye av slikt arbeid er prosjektfinansiert. – Dette det blir for ustabilt. Vi renner over av piloter og prosjekter, sa hun.


Kristin Weidemann Wieland fra KS poengterte at brukere er ett begrep, som noen ganger blir litt begrensende i denne debatten. Hun mente et annet viktig begrep er innbyggerne. Hun understreket dessuten at vi generelt ikke er gode på utfordringer som går på tvers fordi man er mest opptatt av hver enkelt sektor.


- Vi alle har nok følt på å bli en kasteball i systemet. Vi tar ansvar når det er vårt ansvar, men sender det videre straks noen andre har ansvaret. Hvis problemet ligger litt mellom to sektorer, så blir det vanskelig, sa Gunn Karin Gjul.


- Vi bruker mye penger på barn, allikevel så klarer vi ikke å løse utfordringene. Ulike reformer er ofte ikke godt nok forankret på tvers, sa Inga Bejer Engh. Hun stilte videre spørsmålet om Barnevernsreformen: BFD kjører denne reformen, men hvor godt er den forankret innen områder som helse, barnehager og skoler?


Det var viktig for Gunn Karin Gjul å understreke at vi har kommuner og kommunestyrer som gjør en viktig jobb. - Det sitter kommunestyrer, kommunedirektører og andre som tar ansvar for de ulike områdene. Det er ikke helt mørkt heller, det må vi huske på. Jeg tror ikke det handler om at man ikke får nok penger. Ofte er taushetsplikten et problem for å få saken videre, sa hun.


– Det er et system-spørsmål, ikke nødvendigvis et penge-spørsmål. KS har sammen med kommunene forsøkt å skape frihet for å finne system-problemene. Det er detaljerte regelverk som sier hvordan vi skal jobbe, og det skaper noen hindringer, sa Kristin Weidemann Wieland.


- Er vi dimensjonert godt nok innen barnevern, psykisk helse og lignende, spurte Inga Bejer Engh. Hun mente videre at det er viktig med målinger som viser suksess på tvers av sektorene. - Vi bruker antakeligvis pengene feil. Når man jobber med budsjetter bør man se alt i sammenheng, fremfor at hver statsråd jobber for å sikre sine satsninger innen de enkelte siloer, fortsatte hun.


Jeg ønsker å gi ros til Livshendelsen Alvorlig sykt barn for måten man startet prosjektet. De startet med kommunene og brukerne. Ungene lever sine liv i kommunene, så det er kjempeviktig å ha kommunene med, sa Kristin Weidemann Wieland, og la til at regelverket vårt dessverre er ikke koordinert for å tenke innbyggernes beste.


- Departementene har bestemt seg for en samarbeidsstruktur, hvor man prioriterer de områdene hvor man må jobbe sammen. Dette er en bra start, men kommunene må også inn her, sa Ellen Margrethe Carlsen. Hun nevnte Mission som tilnærming, hvor akademia, stat, kommune og privat sektor jobber sammen med innovasjonsvirksomhet – med evaluering og justering underveis.


Et annet viktig poeng kom fra Kristin Weidemann Wieland. – Det har vært en voldsom mobilisering i kommunesektoren for å finne løsninger sammen. Det som er utfordrende i kommunene er at de får finansiering for sine innbyggere, og hvis det er noe som skal finansieres på tvers blir det vanskelig å få til. Vi trenger derfor koordineringsmidler, sa hun.


Spørsmål fra publikum

Det kom en rekke spennende spørsmål, og det ble dessverre ikke tid til å svare ut mer enn et knippe av dem. Mohammed Al-Karbawi kom med to viktig poeng under seansen med spørsmål. Han sa blant annet at det DigiUng trenger fra frivilligheten er at de snakker og viser frem ung.no som statens informasjonsplattform for ungdom. Flere ungdommer trenger å vite om at denne plattformen eksisterer.


Videre understreket han hvor viktig det er at ungdom får muligheten til å være anonyme når de skal stille vanskelige spørsmål. – Et godt bevis på dette er at vi fikk 1 spørsmål fra salen, men det kom inn 15 anonyme spørsmål, sa Al-Karwabi.


113 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page