top of page
Søk
  • adeliedorseuil

Faglig påfyll av eID

Oppdatert: 16. des. 2022

En rekke offentlige aktører var samlet 15. desember da Digitaliseringsdirektoratet inviterte til 3-timers workshop med fokus på eID.


Representanter fra Norsk helsenett, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-Helse, Helse Bergen og Digitaliseringsdirektoratet var til stede. Forsamlingen på rundt 20 personer fikk høre en rekke spennende foredrag, og det kom mange relevante spørsmål.


Mange utfordringer knyttet til innlogging

Norsk helsenett viste den formidable utviklingen som har funnet sted på Helsenorge. Videre fikk vi høre om DigiUng programmet, og hvilke utfordringer disse prosjektene møter i forbindelse med innlogging. DigiHelsestasjon, UngMeistring og Fastlegetjenester for ungdom er noen av prosjektene som spesielt har utfordringer med dette. Det er mange fasetter involvert i dette, og det er hovedsakelig en rekke ulike regelverk og forordninger som setter begrensninger til hva som kan utvikles teknologisk.


Aldersgruppen 12 til 16 er utfordrende

Deltakerne fikk også lære mer om Normen, hvor det var mange spørsmål som viser kompleksiteten. Spesielt er helseområdet krevende, fordi det er en stor og omfangsrik sektor med mange meninger.


UngMeistring presenterte ett av mestringsverktøyene de utvikler for ungdommer med angstsymptomer (Modi). Dette er et verktøy som vil kreve sikkerhet på nivå 4, noe som er en stor utfordring for deler av målgruppen deres (ungdommer mellom 12 til 16 år).


Floken må løses

Digdir viste frem status og planer for eID, og seansen ble avsluttet med en interessant debatt hvor både utfordringer og mulige løsninger ble drøftet. Det ble blant annet diskutert spørsmål knyttet til eID for sårbare grupper, foreldresamtykke, helsehjelp og mulighet for en fleksibel MinId med tilgang til graderte helsetjenester. Det er ingen tvil om at dette er komplekse utfordringer som tar tid å løse.


Dette var en veldig nyttig workshop, og det vil sannsynligvis være behov for å holde en tett dialog fremover slik at vi kommer videre med denne utviklingen. Hvis ungdommer skal kunne benytte digitale tjenester, som de uten tvil har behov for, så må vi løse denne floken.


323 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page