top of page

FRI - tobakksforebygging i skolen

Hvem deltar?: Bilde
Hvem deltar?: Tekst

Prosjektleder: Hedda Refsum Schultz, Helsedirektoratet

Prosjektets varighet: 2023-2024

Målgruppe: ungdom i ungdomsskolealder og lærere

Innsiktsarbeid: Prosjektet har tatt utgangspunkt i følgende dokumentasjon for innsamling av brukerinnsikt: Ungdomshelse i en digital verden (Del 1 og 2), Nasjonal e-helsestrategi, #Ungdomshelse, Snakk om det, Én digital offentlig sektor, Opptrappingsplan mot vold og overgrep.

Helsedirektoratet har i mange år hatt et tobakksforebyggende skoleprogram for elever i ungdomsskolen, FRI. Det ble digitalisert i 2016 og finnes nå på fristedet.no. Programmet dekker flere kompetansemål i læreplanen innenfor fag som norsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE. Det har en overbygning som er orientert mot press, mestring og frihet, men oppgavene er utviklet for å være engasjerende for elevene: quiz, diskusjon og film. 

Mål:
1. Lage en versjon som er enkel for elevene og som gir god, kvalitetssikret informasjon om tobakk, inkludert vaping og snus
2. Lage en kortversjon med undervisningsmateriell for lærerne som tar rundt 2 timer å gjennomføre. 
 

Bakgrunn
I 2022 ble fristedet.no gjennomgått på bakgrunn av krav om universell utforming og tilgjengelighetserklæring. Det ble avdekket mange moderniseringsbehov for å oppnå alle krav. I tillegg dekker det ikke informasjonsbehov om snus og nye nikotinprodukter. Bruken av skoleprogrammet har dalt jevnlig de siste årene og i 2023 var det i underkant av 3000 elever som deltok. 

Innsiktsarbeid

Det er utført analyse av spørsmål om tobakksprodukter, stilt av ungdom på nettsiden ung.no. Ungdomspanelet har sett på FRI og gitt tilbakemelding på hva som burde videreføres og ikke, samt innspill på nye måter å jobbe med dette. Innsikt fra ung.no viser også at unge er svært opptatt av spørsmål knyttet til bruk av ulike tobakksprodukter og nikotinprodukter, så det er et informasjonsbehov i målgruppen. Åpenbart er bruke ung.no for å nå bredt ut. Det er også tenkt at undervisningsmateriell skal tilgjengeliggjøres med lærere som målgruppe.
 

Tobakkforebygging på ung
Røyk, snus og vape er et etterspurt tema i spørretjenesten Ung.no. Det er et behov for å gi ungdom enkel og kvalitetssikret informasjon om både etablerte og nye tobakks- og nikotinprodukter som det kan lenkes videre til fra svarene som gis på ung.no. 
 

Relevante apper for ungdom

Slutta-appen (Apple Android)

Grubl (Apple & Android

Når det blir en utfordring å snakke høyt

Test deg selv for Tankevirus 

Løs problemer med Hjelpehånda

Andre tverrsektorielle satsninger​​

0-24 samarbeidet -Stian-filmen

Om 0-24 samarbeidet

Livshendelsen Alvorlig sykt barn

Ytterligere informasjon

Presentasjon av DigiUng programmet (pdf fil)

Organisasjonskart DigiUng 

bottom of page