top of page
Bli med: Get Involved

Bli med i nettverket

DigiUng er veldig interessert i å knytte kontakt med alle aktører som jobber for å fremme unges helse digitalt. Dersom du eller din organisasjon kan eller ønsker å bidra inn i et større nettverk, ta kontakt med DigiUng via kontaktskjemaet nedenfor. 

Prosjektets målgruppe er barn og unge
Prosjektet har et digitalt fokus
Prosjektet har en plan for forvaltning og avklaring av eierskap
Prosjektet er eid og/eller ledet av en statlig eller kommunal aktør
bottom of page