top of page
Søk
  • adeliedorseuil

DigiUng-podden: Helsenorge for ungdom

Hvorfor får ikke unge mellom 13-16 år tilgang til sine helseopplysninger på Helsenorge, og hva gjøres for at de skal få tilgang? 


I denne episoden snakker vi med Trudi Rød som er produktoppdragsleder fra Norsk helsenett og som leder et av DigiUng-prosjektene som utvikler tjenester for barn og unge på Helsenorge, og Jet Tuithof som er 15 år og en del av DigiUngs ungdomspanel. Yvonne Hansen er som vanlig vert.


Lytt til episoden


Fra venstre: Trudi Rød, Jet Thuithof og Yvonne Hansen. FOTO: DigiUNG Transkribering av episoden

 

Yvonne:  Hei og velkommen til DigiUng-podden.

Hvis du brenner for ungdom, så har du kommet til riktig sted. 

 

DigiUng-programmet bygger nemlig et digitalt økosystem som samler alle offentlige tjenester for ungdom på ett sted, nemlig på ung.no

 

For å få tilgang til dine opplysninger og tjenester på Helsenorge, så må du være 16 år og såkalt helserettslig myndig. Frem til du er 16 år er det altså foreldre og foresatte som har tilgang til barnets helseopplysninger. Unge under 16 år har med andre ord ikke digital tilgang til sine helseopplysninger og tjenester. 

 

Hva betyr dette for barnet, foreldrene og helsepersonell? 

 

I dagens samtale skal vi snakke litt om hva det spesielt betyr for ungdom under 16 år, at de får mulighet til å få innsikt i sine helseopplysninger med samtykke fra foreldrene. 

 

Dagens gjester i dag er Trudi Rød, som er produktoppdragsleder fra Norsk Helsenett, og som er leder av et av DigiUng-prosjektene som utvikler tjenester for barn og unge på Helse Norge. 

 

I tillegg har vi fått Jet Tuithof på besøk i studio, og det er kjempekult, fordi Jett er 15 år og går i 10. klasse på Marker skole, og hun deltar også i Ungdomspanelet til DigiUng. 

Velkommen til dere begge to! 

 

Trudi: Tusen takk! 

 

Jet: Ja, takk! 

 

Yvonne: Som vi var inne på i innledningen, Trudi, dere jobber jo nå for at unge skal få tilgang på tjenester på Helse Norge før de fyller 16 år. Det er det som er litt av utfordringen i dag. 

Hva vil verdien av denne type endringen være? 


Trudi: Verdien vil jo være mangfoldig, fordi vi hører jo dette med at når barn fyller 16 år, og plutselig skal være alene på Helsenorge, så er det en utfordring ofte for både barn og foreldrene. Foreldrene ser ikke noe lenger, det er litt vanskeligere å hjelpe dem, og så videre. 


Med å kunne slippe barna til med BankID fra de er 13 år, så vil foreldrene kunne sitte sammen med barna og øve seg på å bruke Helsenorge. 

 

I tillegg er det viktig å bygge opp tillitt for både foreldre og barn, slik at barna er sikre på at de har sine brukerflater og foreldrene har sine, for det vil jo være noen få ting som barn kan se som ikke foreldrene ser og vice versa.  

 Så det er veldig viktig for oss å bygge den tilliten. 

 

Yvonne: Vi er jo så heldige som jeg sa innledningsvis at vi har med oss Jet i dag, som er en litt yngre stemme og som kan fortelle oss litt om hva de unge selv synes. 

 

Du er jo, som vi sa, 15 år, og du har jo da ikke tilgang på Helsenorge i dag. Har du tenkt noe over det? Synes du det er dumt? 

 

Jet: Ja, jeg har tenkt over det. Jeg synes det er ganske synd. Jeg har tidligere alltid tenkt sånn, ja, skal finne noen helseopplysninger om meg selv, og så har jeg ikke funnet det, og så har ikke foreldrene mine hatt tilgang på det heller. Det har vært veldig synd, for jeg synes jo at fra man er 13 år, så er man jo voksen nok til å selv kunne finne helseopplysninger og selv kunne bestille en time. Man er jo voksen nok, egentlig. 

 

Yvonne: Og det synes Trudi også? 

 

Trudi: Ja, det er klart at sånn som det er nå, så kan jo barna ringe og bestille seg time hos legen, så det er jo veldig synd at de ikke kan gjøre det digitalt. For de er jo virkelig digitalt kompetente, mer enn noen gang. Så det er på tide at vi gjør noe der. 

 

Yvonne: Ikke sant. Og Trudi snakket jo litt om verdier. At det er viktig kanskje at ungdommene blir kjent med Helsenorge så tidlig som mulig, sånn at de lærer seg å bruke det. Er du enig i det? 

 

Jet: Ja, jeg er veldig enig. For jeg tenker jo litt på den overgangen når man er sånn 16-17-18 år. At det blir kanskje litt mye for ungdom, og at man må begynne å betale regninger selv og litt sånt. At det er veldig fint at vi allerede er kjent med Helsenorge og vet hvordan det fungerer, og at vi vet hvordan vi bestiller en time selv. Slik at vi ikke får en veldig stor overgang når vi er 16-17-18 år. 

 

Yvonne: Så er det jo litt forskjell på tilgang til primærhelsetjenester og spesialisthelsetjenester, og vi skal snakke litt om det nå. 

 

Jet, vet du om det er mange av vennene dine som er på din alder, som er under 16 år, som kjenner til hvem fastlegen deres er, og hvordan de kan kontakte legen hvis de ønsker å snakke med dem? 

 

Jet: Jeg tror ikke mange vet hvem fastlegen sin er. Det kan skyldes seg mange grunner, jeg også visste ikke det før i fjor, fordi fastlegen min var veldig ofte syk, eller måtte jobbe et annet sted. Så vi hadde alltid vikarer da jeg var hos legen. Så jeg hadde en ny person hver gang, så jeg visste ikke noe om begrepet fastlege engang. 

 

Yvonne: Du hadde jo ikke en fastlege? 

 

Jet: Nei. Jeg tror ikke det er så mange venner som vet hvem det er, og i hvert fall ikke hvordan man bestiller en time. Man kan jo ringe da, det vet jeg jo nå, men jeg visste jo ikke det før jeg heller. 

 

Yvonne: Utrolig interessant. Det gjenspeiler vel også litt av det man så i en undersøkelse som var gjennomført i 2022, før dette prosjektet startet, Trudi. 

Kan du si litt om hvilke funn dere hadde i  den undersøkelsen knyttet til fastlegen, og hvordan de kan komme i kontakt med legen? 

 

Trudi: Det er veldig interessant, fordi når vi ser på en masse fastlegekonsultasjoner på rundt en halv million, litt mer nå under pandemien enn det var før, så er 10 prosent av dem knyttet til ungdom. Det er jo mange som er hos lege, for å si det sånn. Det vi har spurt om, det var jo hvor mange som visste om de hadde en fastlege. Der var det faktisk 84 prosent som svarte at de visste at de hadde en fastlege, og noe lavere om hvem fastlegen var. Mange visste også hvor fastlegekontoret var. Men for å komme i kontakt med legen, så svarte bare 41 prosent at de visste hvordan de skulle komme i kontakt med fastlegen. Bare 34 prosent visste hvordan de kunne bestille en time. 

 

Hvis vi går videre ned i den materien, så spurte vi også hvordan de ville bestille en time. Der var det 78 prosent som ønsket å bestille en time digitalt. Det sier jo litt om hvor digital ungdommen vår er nå. 

 

Yvonne: Nå er det jo snakk om at ungdom skal få tilgang til Helsenorge, så da blir det jo heldigvis litt mer digitalt, og da med samtykke fra foreldrene. Det gjelder da de fra 13-16 år. Det er i hvert fall det dere jobber med. Men da kan også de logge inn selv, og få tilgang på tjenester som er tilgjengelige for deres målgruppe. Tror du det vil være nyttig, Jet? 

 

Jet: Jeg tror det vil være kjempenyttig. Vi trenger jo det. Vi har jo masse digital kompetanse. 

Det er jo så viktig, for i hvert fall fra mann er 13, så er det noe med ungdommer at vi begynner å utvikle oss mye både fysisk og psykisk. Det er kanskje noen ting vi ikke har så lyst til å snakke om med foreldrene våre. Det hadde vært så veldig fint om vi kunne kontakte fastlegen på Helsenorge, og gjøre det uten at foreldrene må blande seg inn i det. Fordi man kanskje skammer seg, eller man ikke har et så godt bånd med foreldrene sine. 

 

Yvonne: Hva tror du generelt at foreldre tenker om at ungdom under 16 skal få tilgang til Helsenorge? 

 

Jet: Det er jo litt vanskelig for meg å si, men jeg tror egentlig at de synes det er greit. Det viser jo selvstendighet hos barna. Foreldrene må jo selv samtykke at barna kan bruke Helsenorge, så hvis foreldrene har problemer med at barna selv skal bestille en time, så kan jo foreldrene ikke samtykke på Helsenorge, og da kan jo ikke de barna gjøre det, hvis de synes at de ikke er selvstendige nok enda. 

 

Men det er kanskje også litt sånn, nå er det litt vanskelig for meg å si det, for jeg er jo ikke en forelder, men at det kanskje er litt dumt for dem at de ikke vet hva barna driver med, og at det føles litt som et mellomrom mellom barnet og foreldre. 

 

Yvonne: Har du noen tanker rundt akkurat det, Trudi? 

 

Trudi: Ja, det har jo foreldrene vært veldig opptatt av. Vi har jo selvfølgelig gjort et større innsiktsarbeid rundt foreldre også. Vi hadde ute en spørreundersøkelse, vi har stort sett hele Norges populasjon, altså innbyggere på Helsenorge, og de er veldig villige til å bygge Helsenorge sammen med oss. Så fikk vi 3500 svar på tre dager og det var bare fra foreldre som hadde barn mellom 13-16 år. Og 90 prosent svarte ja til samtykke for å få barna inn på Helsenorge og ser stor verdi i å ha den opplæringen, altså det samarbeidet med barna for å lære dem å bruke Helsenorge. 

 

Men i den undersøkelsen så var det selvfølgelig litt bekymring rundt på hva barna kunne gjøre alene. Vi kommer jo til å bygge disse tjenestene trinnvis og være åpne i samtykke på hva foreldrene samtykker til. Så dette blir veldig spennende fremover, men jeg tror nok at det blir bra til slutt. 

 

Yvonne: Det tror jeg også. I dag har jo ungdommene mange plass de kan søke etter informasjon og hjelp, sånn som på ung.no. Men det er jo det at man trenger kanskje av og til mer enn et generelt svar, og man trenger å komme i kontakt med en lege eller en spesialist. 

Og så har vi jo snakket mye om dette allerede, men hva er egentlig hindrene for at dette skal kunne fungere i dag, for ungdom under 16, Trudi? 

 

Trudi: Det er jo spesialisthelsetjenesten som har vært det store spørsmålet. Jet snakket jo litt om at det var ting hun ikke fikk se, altså som selv foreldrene ikke fikk se. 

Og dette er jo fordi at når barnet blir 12 år så forsvinner all historisk informasjon. Selv foreldrene får ikke se noe på Helsenorge, og det er jo også noe som vi jobber nå med Helsenord-regionen for å åpne opp både for foreldre og barn og gjøre spesialisthelstjenesten. 

Men der er det mer strikt rundt jussen, fordi det er litt touchy på en del tema, bup osv. 

Så det er jo en ting som er utfordrende.  

 

En annen ting er at barn må ha BankID. Og det er ikke alle banker som leverer BankID til barn under 16 år, noen har 15-årsgrenser osv, og noen synes det er litt vanskelig å vite hvordan de skal gå fram for å få tak i BankID til sine barn. Men vi ser jo også nå at flere og flere barn får BankID. Så jeg tror mange ting løser seg, og vi begynte jo som sagt i 2015 å se på dette med spesialist. Og innlogging var en stor utfordring, men vi gir oss ikke, for vi skal ha dem inn på Helsenorge. 

 

Yvonne: Det er en bra holdning. Og du var litt inne på det med at du har den overgangen når barna blir 12 år. Og det har media jevnlig fokusert på, nemlig det med tilgangene til spesialisthelsetjenesten som ligger i Helsenorge. At de blir stengt når barna blir 12 år. Og det er vel spesielt Dagens Medisin som har skrevet litt om dette. Det er veldig komplisert. Du sa jo litt om det, Trudi, men kan du si litt mer om hva det egentlig betyr i praksis nå? 

 

Trudi: Det har kommet artikler i Dagens Medisin jevnlig de siste årene, der foreldre har gått ut og flagget rødt på at de ikke får digital tilgang til spesialisthelstjenesten. Det er jo ikke Helse Norge som stenger det, men det er jo elektronisk pasientjournal som ikke har støtte for å levere ut data. 

 

Yvonne: Så har vi jo en historie med en jente på 14 år. Kan du fortelle den? 

 

Trudi: Ja, den så vi på Ung.no. Det var en jente som hadde epilepsi, 14 år gammel. Og der trodde vel foreldrene at hun kunne logge inn og se. Hun hadde BankID og skulle logge inn og se på opplysninger og timer og diverse. Og hun logget inn og fikk beskjed om at du må være 16 år for å logge inn her. Så da var det stopp. Da fikk de ikke informasjon via hun heller. 

 

Yvonne: Litt komplisert. Synes ikke du også det? Det burde ikke være sånn. 

 

Jet: Nei, virkelig ikke. 

 

Yvonne: Jeg tror de som lytter på dette skjønner at det er komplekse utfordringer man jobber med. Men for å finne gode løsninger, Trudi, så er dere veldig opptatt av det med kontinuerlig utvikling. Og jeg vet dere jobber veldig brukerorientert. Og derfor har Jet også vært med på mye av dette. Men kan du forklare litt rundt hvordan dere jobber i prosjektet, Trudi? 

 

Trudi: Vi jobber jo stegvis i prosjektet nå. Nå går vi på lufta med samtykke, foreldresamtykke og noen få tjenester. Og så bygger vi tjenesten videre med kontinuerlig tilbakemelding fra både unge og foreldre. Og også helsepersonell vil vi ha med i lupen. Så dette med smidig utvikling og bygging av produkter, sånn at det blir til det beste for brukeren. Og den tette brukerdialogen er kjempeviktig nå i bygging av tjenester for ungdom. 

 

Yvonne: Jet, du er jo med i ungdomspanelet til DigUng. 

Og dere får være med på forskjellige workshoper og brukertester og sånne ting i ulike prosjekt. Så du har jo også vært med i Trudi sitt prosjekt og deltatt. 

Kan du si litt om hva du har fått være med på der, og hvordan det egentlig er å jobbe på den måten? 

 

Jet: Ja, jeg liker veldig godt å jobbe på den måten. Jeg har vært i teamsmøter med andre som jobber med prosjektet. Og de har vist meg en sånn prototype av hvordan det kan se ut på Helsenorge for ungdom hvis de kan se sin egen informasjon, og hvordan de skal få til dette samtykket av foreldrene sine til å se informasjonen. Og det har vært veldig gøy. Da går vi rolig gjennom alt sammen, og så sier jeg hva jeg tenker, og er litt kritisk. Jeg synes det fungerer veldig bra, og jeg føler at det tas veldig godt imot, og at de bruker det videre. Så det er veldig fint. 

 

Yvonne: Det er akkurat sånn vi vil ha det, er det ikke det Trudi? 

 

Trudi: Ja, det er helt fantastisk. Og jeg må bare si at det ungdomspanelet vi har knyttet til DigiUng, jeg har aldri opplevd maken til ungdom. Det er så gøy. Så ungdom i Norge bør være stolt av det talerøret. 

 

Yvonne: Absolutt! 

 

Vi skal faktisk runde av for denne gangen, men jeg har et par siste spørsmål igjen. 

Jeg lurer litt på hva skjer videre med prosjektet, Trudi? 

 

Trudi: Jeg var litt inne om det i stad, når du spurte dette med 17. april. Det er en veldig hard dato, og da skal vi ut med foreldresamtykke og informasjon på Helsenorge og også på ung.no og på flere plasser. Det blir kjempespennende å se hvor mange foreldre som gir samtykke. 

Og så er det tjenester som går på å vise fastlegeinformasjon, så ungdom kommer til å se det. Så kommer de også til å se vaksiner som de har tatt. Og så håper vi at de også kan se aktive resepter. Vi er litt usikre der, for vi har møtt på litt kompleksitet. Men vi håper. 

Og så kan dere finne verktøy. Ungdom kan finne verktøy, selvhjelpsverktøy, så de kan prøve ut. Og jeg gleder meg til tilbakemeldinger. Det er så intenst, og så kommer det etter hvert, vi har ikke satt dato for det, men da kan man bestille time hos fastlege og fornye resepter, og det kan jo komme noen tjenester som vi ikke ser for oss ut fra innsiktsarbeid som man gjør nå med foreldre, ungdom og helsepersonell. Og så kommer spesialister også i løpet av året. Det er det som er målet. Men som sagt, spesialist er mer komplisert og komplekst enn fastlege, for der har jo foreldrene tilgang helt til barna er 16 år. 

 

Yvonne: Men da blir det kanskje flere muligheter for Jet å være med i noen workshoper fremover? 

 

Trudi: Å ja! 

 

Yvonne: Og så har jeg egentlig bare et siste spørsmål til deg, Jet. Fordi du har jo vært med på mye forskjellig da. Hvis du skal tenke tilbake på alt det du har vært med på, er det noe som spesielt har overrasket deg, eller som du har lært spesielt mye av? Hva vil du på en måte trekke frem? 

 

Jet: Av alt jeg har vært med på av DigiUng? 

 

Yvonne: Ja! 

 

Jet: Det beste jeg vet er vel kanskje brukertesting, hvor jeg må komme med kritikk og mine meninger og synspunkter en gang. Og så kanskje noen måneder senere, så spør de meg tilbake igjen. Og så ser jeg forandringene de har gjort. Og så tenker jeg sånn, ja, det der var jeg som sa at det skulle forandres! Og det har kanskje vært det beste da, at jeg har sett at det jeg mener har blitt tatt i varetatt. Og også det andre i panelet har sagt. Så det er nok det beste. 

 

Yvonne: Ja, dere blir faktisk lyttet på. 

 

Jet: Ja, veldig. 

 

Yvonne: Så bra! Da har vi fått et litt innblikk i arbeidet som pågår rundt det med å gjøre tjenester på Helsenorge mer tilgjengelig for unge under 16 år. 

 

Tusen takk for at dere var med begge to, Trudi Rød, produktoppdragsleder fra Norsk Helsenett Og Jet Tuithof, som er med i DigiUng-ungdomspanelet. 

 

Begge: Takk!  


Yvonne: Jeg håper dette var nyttig for deg som lyttet på. 

 

Ta gjerne kontakt om du har lyst til å snakke med oss om prosjekter som er rettet mot barn og unge. Les mer om oss på DigiUng.no. Her kan du også melde deg på nyhetsbrev for å få jevnlig oppdatering fra programmet. 237 visninger

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page