top of page
Søk
 • adeliedorseuil

12 virksomheter samarbeider om den strategiske ledelsen av DigiUng

I slutten april møttes DigiUng-rådet for første gang. – En milepæl, sier rådets leder Harald Hegerberg.


Det var i januar i år at DigiUng, som er det tverrsektorielle samarbeidet om ung.no, fikk ny organisering. Nå er også det strategiske rådet for samarbeidet etablert, og de har hatt sitt første møte.


– Konstitueringen av rådet er en milepæl og markerer overgangen fra program til varig struktur for DigiUng-samarbeidet, sier rådets leder, Harald Hegerberg i Bufdir.


Det strategiske rådet består av 12 virksomheter som ønsker være med i de strategiske diskusjonene om DigiUng-samarbeidet og om videreutviklingen av ung.no som statens primære kanal til ungdom.


Forventninger til DigUng-rådet


På det første møtet diskuterte medlemmene forventningene sine til rådet og til samarbeidet. Det ble også brukt tid på virksomhetenes bidrag inn i samarbeidet og sentrale problemstillinger som bør diskuteres i tiden som kommer.


– Det var en fremoverlent stemning i møtet, med store forventninger til leveranser i tiden fremover, særlig når det kommer til å operasjonalisere gode intensjoner slik at de treffer sluttbrukeren, sier Harald Hegerberg.


Medlemmene forventer at rådet skal være en pådriver for samarbeid på tvers av offentlige virksomheter og forvaltningsnivåer, og en arena for å identifisere mulige samarbeidsområder for å videreutvikle tjenestene i fellesskap.


De forventer også at DigiUng-rådet skal være en nyttig arena for å dele innsikt med hverandre om ungdom, og at rådet skal være en pådriver for smidig produktutvikling på tvers av virksomhetene.


Forpliktelse er viktig


Medlemmene peker også på at det er viktig med forpliktelse og engasjement for at rådet skal fungere. De ønsker selv å være et aktivt og engasjert råd, som gir strategiske råd og innspill. Det fordrer regelmessig deltakelse i rådets møter og forpliktelse til felles beslutninger og anbefalinger.


Mange arenaer for tverretatlig samarbeid


Det er de senere årene opprettet mange arenaer og grupper for samarbeid på tvers i av tjenester i offentlig sektor, eksempelvis departementenes kjernegruppe for utsatte barn og unge (KUBU) og direktoratsgruppen som følger opp den nasjonale strategien for en trygg digital oppvekst.


– Medlemmene i DigiUng-rådet er opptatt av å se nærmere på hva som er synergiene opp mot disse samarbeidsforaene, hvilke temaer som skal kanaliseres hvor og hvordan vi skal samhandle for å utfylle, snarere enn å overlappe hverandre, sier Harald Hegerberg.


 

Hva er DigiUng-samarbeidet? 

 • Ungdom skal slippe å forholde seg til hver sektor i offentlig forvaltning. Derfor samarbeider en rekke virksomheter om å tilby sømløs informasjon og tjenester via ung.no. Dette er DigiUng-samarbeidet.  

 • Underliggende etater i syv departement er med i samarbeidet. 

 • DigiUng sørger for at initiativer, planer og tiltak på ulike fagfelt blir bedre koordinert og mer målrettet, slik at ungdom igjen får et bedre sluttresultat. 

 • DigiUng har tidligere vært organisert som et program, men fra 2024 er samarbeidet tatt over i en varig struktur. Den består av en forvaltningsorganisasjon i Bufdir, og ulike roller og samarbeidsfora på tvers av virksomhetene som deltar. 


Hva er DigiUng-rådet? 

 • DigiUng-rådet skal sikre tverrsektoriell involvering og forankring i videreutvikling av eksisterende tjenester og nyutvikling innenfor DigiUng-samarbeidet.  

 • Rådet skal også gi innspill til strategisk retning for ung.no og tilgrensende tjenester, og prioritere større satsninger og nyutvikling. 

 • Rådet møtes hvert kvartal. Neste møte er i september 2024. 

 • 12 virksomheter er representert i rådet. Medlemmene som representerer virksomhetene, er enten ledere eller ansatte med delegert myndighet fra ledernivå.  

  • Harald Hegerberg, Bufdir (leder av rådet) 

  • Gina Burøy-Olsen, Bufdir 

  • Ellen Margrethe Carlsen, Helsedirektoratet 

  • Mari Velsand, Medietilsynet 

  • Espen Sjøvoll, Digitaliseringsdirektoratet 

  • Øystein Nilsen, Utdanningsdirektoratet 

  • Heidi Aase, Folkehelseinstituttet 

  • Solgunn Flatebø Solberg, Utlendingsdirektoratet 

  • Asbjørn Finstad, KS 

  • Laila Hove, NAV 

  • Jacqueline Paulsen, Norsk Helsenett 

  • Eirik Øvernes, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 

  • Henrik Lund Pedersen, Konfliktrådet  

116 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page