top of page
Hvem deltar?: Bilde
Hvem deltar?: Tekst

Mine interesser

Prosjektleder: Julie Gjengedal, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Målgruppe: Ungdom og unge voksne i alderen 13 til 20 år

Hvorfor er prosjektet viktig for ungdom?

Ungdommers egne interesser er den viktigste faktoren i valg av utdanning og fremtidig yrke. Til tross for det synes mange det er vanskelig å sette ord på hva de interesserer seg for og hvordan knytte dette opp mot videre utdanning og yrkesvalg. Det er behov for et verktøy som hjelper ungdom med å sortere i egne interesser og øke deres evne til å se egne preferanser opp mot kompetansebehov i samfunnet. Dette vil gjøre det enklere for dem å starte på en utdanning som passer med deres interesser, og øke motivasjonen til å gjennomføre et utdanningsløp.

 

Hva skal prosjektet levere?

Prosjektet skal utvikle et digitalt verktøy som skal hjelpe ungdom med å identifisere og sortere i egne interesser. Når de går videre i prosessen kan de ta med utvalgte interesser, før løsningen gir forslag til utdanninger og yrker som kan passe med interessene.  

 

Hvordan jobber prosjektet med å utvikle tjenesten?

Prosjektet tar utgangspunkt i dialogen mellom ungdom og karriereveiledere via chat på Karriereveiledning.no. Relevant innhold fra chatloggene ble identifisert i et forprosjekt i 2023. I 2024 vil vi analysere resultatene fra forprosjektet og utvikle en prototype som vil brukestestes og revideres sammen med målgruppen. I desember 2024 vil versjon 1.0 bli lansert.

 

På hvilken måte har ungdom bidratt i utvikling av tjenesten?

Ungdommers egne chatspørsmål på Karriereveiledning.no om hvordan de kan identifisere egne interesser, danner grunnlaget for innholdet og utforming av prototypen. Videre skal prototypen og annet innhold brukertestes av målgruppen slik at løsningen blir noe ungdommer ønsker og som kan hjelpe dem videre.

Hvordan vil tjenesten tilgjengeliggjøres for ungdom?

Verktøyet vil tilgjengeliggjøres på ung.no, karriereveiledning.no og utdanning.no. I tillegg vil løsningen bli en del av en sammenhengende tjeneste for ungdom som skal velge utdanning, gjennom blant annet «Min karriereplan», som utvikles av utdanning.no. 

bottom of page