top of page
minkp.png
Hvem deltar?: Bilde
Hvem deltar?: Tekst

Min karriereplan

Prosjektleder: Ellen Marite Fagerli, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Målgruppe: Ungdom og unge voksne

Hvorfor er prosjektet viktig for ungdom?

Mange ungdommer synes det er vanskelig å velge utdanning, og press på å velge «riktig utdanning» kan ha negativ påvirkning på unges psykiske helse. Det er behov for et digitalt verktøy som kan bidra til å gjøre det enklere og mer ufarlig for ungdom å ta utdanningsvalg.

 

Hva skal prosjektet levere?

Prosjektet skal utvikle «Min karriereplan», et digitalt verktøy som viser mulige veier til ulike yrker. Verktøyet vil inneholde veiledning for hvilke linjer og fagkombinasjoner man trenger på videregående skole, oversikt over spesielle krav tilknyttet yrker, med mer. Alt dette vises på en tidslinje som inneholder alle vesentlige tidsfrister og kompetansekrav.

 

I tillegg skal verktøyet vise mulighetene som åpner seg med ulike utdanninger, gjennom å vise hva folk som har begynt på én spesifikk utdanning ender opp å jobbe med senere i livet. Disse alternative jobbmulighetene vil ytterligere eksemplifiseres gjennom korte karriereintervjuer med mennesker som har en annen jobb enn hva de i utgangspunktet planla.

 

Hvordan jobber prosjektet med å utvikle tjenesten?

I 2024 vil vi utvikle en designprototype (high fidelity) av Min karriereplan, som skal brukertestes på målgruppen. Samtidig skal vi gjennomføre karriereintervjuene og kartlegge strukturerte datakilder, som trengs for å kunne realisere verktøyet. Min karriereplan skal implementeres i 2025 og personaliseres i 2026.

 

På hvilken måte har ungdom bidratt i utvikling av tjenesten?

Ungdom vil bidra med brukertesting av prototypen. Vi vil deretter tilpasse verktøyet basert på tilbakemeldingene ungdommene gir for å sikre at innholdet treffer deres reelle behov.

 

Hvordan vil tjenesten tilgjengeliggjøres for ungdom?

Min karriereplan vil være tilgjengelig under utdannings- og yrkesinformasjon på utdanning.no. I tillegg vil verktøyet være tilgjengelig på ung.no og vil kunne benyttes som kilde i svar om utdanning i deres svartjeneste. Verktøyet vil også integreres med verktøyet for interesseutforskning som utvikles av karriereveiledning.no.

bottom of page