top of page

Nytt fra programstyret i mars

Oppdatert: 6. des. 2022

Da programstyret møttes 9. mars var forberedelser et viktig stikkord. Forberedelser til møte med strategisk styringsgruppe og møter med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet.


Det skjer mye i programmet, og utover å orientere om status for de åtte prosjektene så ble mye av tiden brukt til å forberede viktige aktiviteter som skjer fremover. Eksempler på saker som ble drøftet.Bildetekst: Programstyremøtet var digitalt også denne gang, men forhåpentligvis kan deltakerne møtes mer fysisk fremover. Foto: Unsplash


Synliggjøring av programmet


Profilering av programmet er viktig, og programstyret vurderer nå om de skal være til stede på Arendalsuka – en arena hvor politikere, interesseorganisasjoner, journalister og næringsliv møtes. DigiUng vurderer nå hvordan de kan delta aktivt i debatten for å synliggjøre gevinster og problemstillinger knyttet til tverrsektorielle satsninger.


Budsjett og finansiering


Svartjenesten på ung.no har hatt et enormt trykk under korona-perioden, og vi ser nå på hvordan finansiering av svartjenesten kan forbedres. Det jobbes også videre med forslaget til ny finansierings- og forvaltningsmodell, og i neste programstyremøte blir det jobbet videre med modellen i en workshop-øvelse.


9-13 åringer


DigiUng programmet jobber for gode løsninger knyttet til målgruppen 13 – 20 år, men vi ser at det også er store utfordringer knyttet til barn under 13 år. Det jobbes parallelt med å løfte denne utfordringen slik at barn fra rundt 9 – 13 år får mer oppmerksomhet.


Teknisk og juridisk


Av mer teknisk og juridisk art kan vi nevne at det i forrige programstyremøte ble besluttet å etablere en operativ arkitekturgruppe, i tillegg til arkitekturrådet som allerede er etablert. I tillegg jobbes det videre med Schrems II.


40 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page