top of page
Søk
  • adeliedorseuil

Digitale barn uten offentlig nettsted som fanger dem opp

Oppdatert: 14. des. 2022

Barn under 13 år har i dag ingen offentlige nettsted hvor de kan rette sine spørsmål. - Barna er digitale fra de blir født, samtidig har ikke foreldrene kontroll på hva de gjør. De er digitale på den ene siden, men har ingen som møter dem på den andre siden, sier Beate Aas fra statens informasjons- og veiledningstjeneste for ungdom, ung.no.


Barn i dag vokser opp med teknologi, og de deltar aktivt på internett – spesielt sosiale medier. Barn under 13 år lever store deler av livet på nett, de søker informasjon og har behov for å sosialisere seg med jevnaldrende og ytre seg. Samtidig blir de eksponert for innhold som i noen tilfeller er upassende eller skadelig, ikke minst kan det være ubehagelige interaksjoner. Likevel finnes det få offentlige nettsteder som tilbyr kvalitetssikret informasjon til barn, og ingen tjenester med bredden i tematikk som omfavner det barn er opptatt av.- Vi besvarer mer enn 100.000 spørsmål i året på ung.no, og får tilbakemeldinger fra ungdom om at de er glade for å ha et sted å gå til som de vet har kvalitetssikret informasjon, og som gir gode og faglig forankrede svar på spørsmålene de har. Ung.no har en nedre aldersgrense på 13 år. Det er et tydelig behov for en tilsvarende tjeneste for de under 13 år, der de både kan lese om- og få svar på spørsmål om ting de lurer på. En slik tjeneste finnes ikke i dag. En slik tjeneste bør være en del av det offentliges tilbud til barn, for å møte dem på deres behov, sier Beate Aas.


Trenger egen tjenste


Barn under 13 år er barn og har ikke den samme forutsetningen for å forstå innhold på samme måten som de over 13 år har. Måten de bør møtes på må derfor være noe annerledes enn slik det gjøres på ung.no.


- Barn mellom 9 til 13 år ofte trenger en annen type svar, selv om temaene de er interesserte i ofte samsvarer med det ungdommer spør om. Vi ser, ut fra spørsmålene fra de yngste at de ofte har spørsmål knyttet til seksualitet, vennskap, utenforskap, psykisk helse, følelser, pubertet og helse. Mange barn henvender seg også direkte til oss og ber om en spørretjeneste som også er for dem.


- Gjennom alderstilpasset tilbud for barn kan vi også åpne opp for at andre, mer krevende eller alvorlige temaer kommer fram. Et spørsmål eller søk om pubertet kan snu seg til at ungdommen sier «Er det vanlig at jeg blir stengt inne og ikke får møte vennene mine?». Slik kunne de blitt loset videre til relevante tjenester og bli fulgt opp, sier Aas.


Vi må ta ansvaret


- Det kan være samfunnsgevinster å hente ved å tilgjengeliggjøre et nettsted hvor barn under 13 år får hjelp og veiledning. Det handler om at vi må ta ansvar for de barna vi har, både forebyggende og veiledende. Barn, som har minst forutsetning for å forstå omgivelsene, blir dyttet ut i den digitale verden uten en brannmur. Jeg tenker vi ikke har noe valg, og at myndighetene nå må ta dette ansvaret, sier Aas.


100 visninger

Siste innlegg

Se alle

Opmerkingen


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page