top of page

Nytt DigiUng design

Oppdatert: 6. des. 2022

DigiUng har nylig fått sitt eget design. Det kan virke underlig at et program etablerer sitt eget design, men for tverrsektorielle store satsninger er det viktig å ha en felles visuell forankring.

I DigiUng samarbeider Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-Helse, KS, Digitaliseringsdirektoratet, Norsk Helsenett, Oslo kommune, Helse Bergen. Målet er å få med enda flere offentlige aktører i arbeidet med å sette ungdommer i sentrum.


Design er et nyttig grep i arbeidet med å skape et felles ståsted. Det skaper grobunn for et bedre samhold som er viktig med tanke på alle endringer som skal gjøres i hvert prosjekt og programmet som helhet. Designet er med på å ramme inn programmet på en helhetlig og fin måte. Å ha gode presentasjoner, og annet informasjonsmateriell er dessuten viktig for alle som deltar – slik at vi får en rød tråd i alt som gjøres. Prosjektdeltakerne bruker også mindre tid på å sette sammen informasjonspakker.


Logoen vår er tilgjengelig for nedlasting for eksterne aktører som trenger den, og det er også mulig å få tilgang til annet materiell. Ta kontakt så hjelper vi deg.Presentasjon-DIGI-UNG
.pdf
Last ned PDF • 1.30MB

76 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page