top of page

Ny MinId åpner døren for unge


MinID har gjennomgått en omfattende utvikling, med brukerinnsikt som rettesnor. Nå får unge bedre tilgang til offentlige tjenester.


MinID har forbedret sikkerhet og brukervennlighet. I tillegg gjør MinID-appen innlogging til offentlige tjenester enda raskere og enklere. MinID ble offisielt lansert på Brukerrådet 2023, hvor høytidelig snorklipping markerte denne digitale milepælen.
Høytidelig snorklipping: Stig Slåtto-Hornnes (f.v), Olav Skarsbø, Nina Olsen Munthe, Kjetil Vassmo Lund, Adélie Dorseuil, Ragnhild Thornam. FOTO: DIGIUNG


Enklere å skaffe MinID

Ungdom mellom 13 og 15 har hatt begrensede muligheter for år å kunne motta individuell, digital hjelp fra det offentlige. Årsaken er blant annet at innloggingsmulighetene ikke har vært gode nok og utfordringer knyttet til regelverk.


- Da vi påpekte at barn og unge trenger å logge seg på offentlige tjenester trygt og enkelt, tok Digdir dette på alvor. De har forenklet prosessen for å skaffe seg MinID. Vi har også spilt inn behovet for en utvidet versjon av MinID med sikkerhetsnivå sammenlignbart med BankID. Dette for at prosjekter som for eksempel DigiHelsestasjon og UngMestring kan bli tilgjengelig for flest mulig og tilby best mulig tjenester på sikt, forteller Adélie Dorseuil, prosjektleder i DigiUng.


MinID var i utgangspunktet laget for et voksent publikum, forklarer seniorrådgiver Olav Skarsbø i Digdir.


- Vårt mål er at alle relevante brukergrupper skal kunne skaffe seg en eID på det sikkerhetsnivået de har behov for, og setter stor pris på at DigiUng har oss oppmerksom på hvilke utfordringer barn og unge har med onboarding og bruk av MinID. Nå vil barn og ungdom få tilgang til digitale tjenester utviklet i DigiUng-samarbeidet, sier Skarsbø.


Nye MinID er utviklet fra bunnen av, og er basert på bred brukerinnsikt i befolkningen. Løsningen er etablert på en selvstendig, robust og sikker teknologisk plattform. Det gir mulighet for å utvikle nye tjenester i et langt raskere tempo enn det som har vært mulig tidligere.Kjetil Vassmo Lund (f.v), Ragnhild Thornam, Olav Skarsbø og Adélie Dorseuil i panelet. FOTO: DIGIUNG


Tester utsteding av eID i skolen

Nå er en spennende pilot i Oslo og Bergen kommune i gang. Piloten skal avklare om det det er mulig å utstede eID lokalt i skolen, samtidig som sikkerheten opprettholdes og risikoen for feil bruk ikke øker.


Ragnhild Thornam, prosjektleder i Bergen kommune, viser til at selv om alle folkeregistrerte kan skaffe seg MinID fra året man fyller 13 , har eksisterende løsninger ikke fungert for unge. For å få eID, må man bestille et brev, og forholde seg til kort tidsfrist for aktivering. I tillegg må man vite personnummeret sitt, ha en personlig e-postadresse, og opprette passord. Slike barrier har gjort MinID utilgjengelig for mange. Da kan skolen spille en viktig rolle.


- Jeg ønsker at det skal være mulig for alle, uavhengig av hvem man er og hvilke rammer man har, å få en eID. Slik prosessen er i dag, er man avhengig av hjelp. Det får elever på 10. trinn når de skal søke på videregående skoler, men de yngre elevene på ungdomsskolen er ikke like heldige. Det blir det tilfeldig hvem som klarer skaffe seg eID, sier Thornam.


Fortsetter å utvikle MinID

Digdir vil fortsette å utvikle MinID, forteller Stig Slåtto-Hornnes, som er produkteier i Digdir.


- Vi jobber med å gjøre MinID enda mer brukervennlig. Vi ser på språket, på forbedret brukeregistrering, innloggingsflyt og sikkerhet. Gjennom samarbeid som dette får vi alle et større perspektiv og forståelse for hverandres behov, utfordringer og hinder. Vi utvikler hverandre og skaper bedre løsninger til beste for brukerne, sier Slåtto-Hornnes.


Med ny MinID vil flere kunne ta viktige tjenester i bruk, takket være godt samarbeid og velvillighet fra Digdir, som har prioritert å utvikle en helt ny løsning som kommer ungdom til gode. Tusen takk til alle involverte – vi gleder oss til fortsettelsen!
189 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page