top of page

Om programmet

DigiUng-programmet har en lang historie når det kommer til å samle offentlige tjenester knyttet til landets ungdom. Vi jobber hver dag for at unge skal finne informasjon og tjenester på ett samlet sted, fremfor å lete i en jungel av offentlige tjenester. Vi samler alle tjenester på ung.no, som er det offentliges informasjonskanal for ungdom.

Tverrsektoriell organisering


DigiUng-programmet er organisert som et tverrsektorielt program og jobber etter prosjektmetodikken med en utvidet koordineringsvirksomhet. Mange ulike virksomheter i representert i programmet, se oversikt over deltakerne. Vi er svært stolte over det tverrsektorielle samarbeidet vi har fått til gjennom mange års prosjektarbeid. Sammen har vi fått til et ordentlig løft av måten det offentlige kommuniserer med og tilbyr tjenester til ungdom. Programmet jobber stadig for å utvide med flere samarbeidspartnere. Ønsker du eller din virksomhet å samhandle med programmet, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

okosystem.png

Illustrasjon: Modellen viser økosystemet til DIGI-UNG programmet.

Sammenhengende målbilde

DigiUng-programmet jobber med å videreutvikle ung.no til å bli en brukervennlig inngangsport til kvalitetssikret informasjon og hjelpetjenester drevet av det offentlige og frivillighet på tvers av sektorer. Ung.no er statens kommunikasjonskanal for ungdom. Kanalen skal tilby ungdom informasjon, hjelp og veiledning som utvikler deres handlingskompetanse og setter dem i stand til å ta gode valg. I 2020 hadde ung.no 18,6 millioner besøk, 3,3 millioner sidevisninger på artiklene og 75 500 svar på anonyme spørsmål (økning på 55 prosent fra 2019). 

DigiUng sitt målbilde går over tre nivåer (se bilde under). Mens majoriteten av ungdommene bare trenger åpen informasjon og veiledning som tilbys på nivå 1, så finnes det også noen som trenger litt sterkere hjelpemidler. Mange trenger for eksempel noen å snakke med noen, eller selvhjelpsverktøy som gjør det enklere å mestre hverdagen litt bedre. Sistnevnte løses på nivå 2. Andre ungdommer vil trenge individuell hjelp og oppfølging utover de åpne ressursene som finnes på nivå 1 og 2. Dette tilbys på nivå 3, via sikker innlogging til blant annet helsetjenester.

Pyramide-DIGI-UNG.png

Illustrasjon: Modellen viser hvordan DigiUng jobber mot ungdom - fra å gi informasjon og veiledning på nivå 1, til å bevege seg opp mot nivå 2 og 3. Individuell oppfølging, som ligger på nivå 3, har strenge sikkerhetskrav (nivå 4).

Presentasjon om DigiUng

bottom of page