top of page
Hvem deltar?: Bilde
Hvem deltar?: Tekst

Konfliktrådet Ungdom

Prosjektleder: Live Askim Hansen, Sekretariatet for konfliktrådene

Målgruppe: Ungdom i alderen 13 til 19 år

Hvorfor er prosjektet viktig for ungdom?

Konfliktrådet har mange tilbud rettet mot barn og unge, og ønsker at disse skal bli brukt i enda større grad enn i dag. Vi erfarer at flere i målgruppen har lite kjennskap til våre tjenester for å forebygge konflikter og redusere kriminalitet, eller er usikre på hva som kan vente dem hos oss. Dette vil vi gjøre noe med.

Hva skal prosjektet levere?

Målet med prosjektet er å gjøre Konfliktrådets tjenester mer synlige og forståelige for ungdommen. Dette gjøres ved å oppdatere vårt opplysningsmateriell rettet mot ungdom, med blant annet nye videoer og annonsering på relevante plattformer.

Hvordan jobber prosjektet med å utvikle tjenesten?

Sammen med Konfliktrådets fagavdeling og ungdomskoordinatorer jobber vi med innsiktsarbeid for å få økt kunnskap om hva ungdom trenger å vite etter å ha gjort noe ulovlig, blitt utsatt for noe ulovlig, eller har vært involvert i en konflikt. Basert på resultater fra det innledende innsiktsarbeidet vil vi utvikle nytt opplysningsmateriell rettet mot ungdom.

På hvilken måte har ungdom bidratt i utvikling av tjenesten?

I vårt eksisterende materiell var ungdom med på å utforme innholdet. I dette prosjektet vil vi bruke denne innsikten videre, med ny innsikt fra våre ungdomskoordinatorer, som til daglig følger opp ungdom i våre straffereaksjoner. Ungdomskoordinatorene bistår i å identifisere fokusområder for informasjonsarbeidet slik at vi får synliggjort innholdet på best mulig måte for målgruppen.

Hvordan vil tjenesten tilgjengeliggjøres for ungdom?

Konfliktrådets tjenester tilgjengeliggjøres i vanlige meklingssaker og gjennom straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Tjenestene vil også tilgjengeliggjøres på ung.no gjennom oppdaterte artikler og på svartjenesten. I tillegg ønsker vi å legge ut annonser på sosiale medier, som TikTok og Snapchat.

Les mer om Konfliktrådets ungdomstjenester her

bottom of page