top of page
HNU.png
Hvem deltar?: Bilde
Hvem deltar?: Tekst

Helsenorge for Ungdom

Prosjektleder: Trudi Rød, Norsk Helsenett

Målgruppe: Ungdom fra 13 til 16 år  

Hvorfor er prosjektet viktig for ungdom?

På Helsenorge.no kan personer få oversikt over sin egen helseinformasjon og få enklere tilgang til helsehjelp. I dag er det kun personer over 16 år som har tilgang til slike tjenester via eID (f.eks. BankID). Det er behov for at ungdom i alderen 13 til 16 år også skal kunne bruke tjenester på Helsenorge.no.

 

Hva skal prosjektet levere?

Prosjektet skal sørge for at ungdom har tilgang til nødvendige tjenester på Helsenorge. Dette skal skje ved kontinuerlig brukerinvolvering og i samarbeid med Helse Nord regionen. Helse Nord har ansvaret for å sikre at nødvendige tjenester knyttet til spesialisthelsetjenester tilgjengeliggjøres på Helsenorge. 

Prosjektet skal sørge for at ungdommer har tilgang til enkelte tjenester på Helsenorge.no, som informasjon om sin fastlege, timebestilling, oversikt over resepter og vaksiner, tilgang til selvhjelpsverktøy, med mer. Målet er at ungdom tidlig skal lære seg å benytte Helsenorge.no for å få mer kontroll over egen helseinformasjon og få enklere tilgang til helsehjelp.

 

Hvordan jobber prosjektet med å utvikle tjenesten?

Prosjektet har gjennomført tverrfaglige workshops for å se på ulike alternativer og skissere en løsning som skal brukertestes med målgruppen. Tjenestene leveres etter hvert som de blir ferdig utviklet. I tillegg er det utarbeidet artikler, samtykketekst og videoer om tjenesten for å informere barn og foreldre på en god måte.

 

På hvilken måte har ungdom bidratt i utvikling av tjenesten?

Ungdommer har bidratt i utviklingen av tjenesten gjennom brukertester av design og tekniske løsninger. I tillegg har det blitt gjennomført intervjuer med ungdommer knyttet til videoer, artikler og samtykketekst som har blitt utarbeidet.

 

Hvordan vil tjenesten tilgjengeliggjøres for ungdom?

Tjenesten vil tilgjengeliggjøres på Helsenorge.no og kommuniseres til andre ungdomskanaler som ung.no.

bottom of page