top of page

Workshop om eID i vakre omgivelser

Nøkkelpersoner fra mange ulike virksomheter var nylig samlet til workshop i Leikanger. Målet med arbeidet var å gjøre det lettere for ungdom å skaffe seg eID slik at de får tilgang til offentlige hjelpetjenester.


Brukertesting har vist at det i dag er svært krevende for ungdom å skaffe seg MinID på egen hånd. Prosessen krever blant annet at brukeren har tilgang til personnummer og mailadresse. Dette er barrierer for de den yngste målgruppen (13-åringer). Når ulike fagressurser samlet seg til workshop i Leikanger så handlet det i stor grad om å forenkle og forbedre kommunikasjonen i alle ledd av prosessen. Dernest se på hvordan tjeneste kan bli bedre i fremtiden.


Bildetekst: På workshopen deltok representanter fra Bufdir, Bergen kommune, Oslo kommune, Norsk helsenett, Helse Vest IKT, Direktoratet for e-Helse, Digdir og Helsedirektoratet. Foto: Digdir


Bedre brukerrettledning

- Digdir har så langt rettet seg mot voksne brukere når det gjelder eID og andre tillitstjenester. Nå må vi gjøre noe både med registreringsflyten, brukerrettledning og kommunikasjonen. Dette for at de yngste brukene skal kunne klare å gjøre denne jobben på egen hånd. Og det er viktig at vi får til dette på en bedre måte, sier Olav Skarsbø. Sammen med Stig Slaatto-Hornnes ledet han workshopen.


Videoen av Sverre

I forbindelse med DigiHelsestasjon (ett av prosjektene i DigiUng) så har Sverre på 13 år fått teste hvordan det er å bestille MinID. Dette har vært viktig innsiktsmateriale for DigiUng, og har ført til at Digdir nå handler. Denne workshopen er et slikt strakstiltak.


- De som var med på UU-tilsynet sitt spor på Digitaliseringskonferansen fikk se videoen av Sverre (13) som forsøker å registrere MinID. Vi må sørge for at ungdommer som Sverre ikke er avhengige av foreldre eller andre voksne for å få dette til. I en del sammenhenger er det viktig at de unge kan ta kontakt med helsesykepleier eller andre uten å måtte snakke med foreldrene først, forteller Olav.


Bildetekst: Mange gode diskusjoner og nyttig informasjon ble delt under workshopen. Alle foto: Digdir

Tiltaksliste

Resultatet av workshopen var blant annet en tiltaksliste med et titalls tiltak som skal iverksettes i løpet av siste halvår 2023. Digdir skal eksempelvis forenkle informasjonen i aktiveringsbrevet og i registreringsflyten. Videre vil de lage informasjonspakker til skolene og forbedre rettledninger ved hjelp av tekster og video. I tillegg vil Digdir prøve å få på plass et pilotprosjekt med utsteding av MinID "on the fly", etter modell fra Skatteetaten. Et annet tiltak er at Digidir vil bli med i svarpanelet til Ung.no fremover.


DigiUng retter en stor takk til Digdir som setter i gang dette arbeidet med høy prioritering. Dette gir ikke bare programmet, men også ungdommene stor påvirkningskraft! 🙌


Relevante lenker


377 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page