top of page

Workshop: Hvordan ta høyde for personvern og samtidig nå barn og unge?

19. juni arrangerer DigiUng-programmet en tverrfaglig workshop i Helsedirektoratets lokaler. Bli med på en innholdsrik dag med informasjon og idémyldring rundt offentliges etiske digitale bruk av sosiale medier i arbeidet mot barn og unge.


I løpet av det siste året har offentlige myndigheters tilstedeværelse i sosiale medier blitt aktualisert og problematisert av mange aktører. DigiUng-programmet (ved Helsedirektoratet, Digitaliseringsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) inviterer derfor til en felles idémyldring rundt etisk digital tilgjengelighet i det offentlige mandag 19. juni 2023.


Illustrasjonsbilde: Hvordan kan det offentlige bruke sosiale medier på en mest mulig forsvarlig måte når de skal nå ut til barn og unge? Kilde: Pexels


Tverrfaglighet er viktig i en slik idemyldring, derfor ser vi etter både kommunikasjonsressurser og fagpersoner som når ut til målgruppene sine via SoMe, samt jurister og tekniske ressurser som jobber med SoMe tematikken. Vi inviterer bredt ut og sender invitasjonen til statlige, kommunale og frivillige aktører. Det vil også være ungdomsrepresentanter til stede. Spre gjerne invitasjonen videre internt og eksternt.


Frist for påmelding er 11. juni, og merk at det er et begrenset antall plasser.


Når: Mandag 19. juni 2023 kl. 10:00–15:30

Hvor: Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, 0483 Oslo

Hvem: statlige, kommunale og frivillige aktører som er involvert i sosiale medier. Alt fra kommunikasjonsressurser eller fagpersoner som bruker sosiale medier til å nå ut til målgruppene sine. Jurister, personvernansvarlige eller tekniske ressurser som jobber med denne tematikken.


173 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page