top of page

Siste nytt fra programstyret

Oppdatert: 6. des. 2022

Programstyret for DigiUng møttes 16. februar til en tight agenda som blant annet bød på demo, Schems II og en nyopprettet finansierings- og forvaltningsmodell.


Når programstyret møtes til sine månedlige møter er Harald Hegerberg (leder for programstyret) og Bård Olesen (programleder) ledere i tospann. Stødig møteledelse må til for å komme i mål med alle sakene som skal opp til orientering, drøfting og beslutning.


Orienteringssaker


Foruten en generell orientering fra programledelsen fikk styret en demo av DigiHelsestasjons nivå 3. Ungdommene kan glede seg til løsningen kommer for fullt! DigiUng har en arbeidsgruppe som jobber med Schems II, og det er viktig å gi kontinuerlige drypp av dette relativt komplekse området gruppen jobber med. Videre var det en kort orientering om nye aktuelle partnere, samt styringsdokumentene for programmet – og hvordan disse stadig kan forbedres.


Operativ arkitekturgruppe


Arkitekturrådet var et sentralt område for dagens møte. Det har vist seg nødvendig å ha en operasjonell arkitekturgruppe i tillegg til arkitekturrådet. En slik gruppe er helt sentral i den digitale utviklingen, og områder de spesielt jobber med for tiden er en felles e-læringsplattform og en teknisk løsning for selvtest (en leveranse i forbindelse med Snakk om PSA/SSA).


Ny modell under utforming


Siden i høst har programmet jobbet med å utvikle en ny finansierings- og forvaltningsmodell. Hvis tverrsektorielle satsninger skal bli bærekraftige så er det helt nødvendig å få en slik modell på plass. Arbeidet med modellen har kommet svært langt, og vi begynner å bli klare til å teste denne ut i praksis. Det er mange andre tverrsektorielle satsinger som trenger en slik modell, så vi gleder oss til å teste den!

Har du spørsmål til programstyret? Ta gjerne kontakt med oss.


Deltakere i programstyret:

Bufdir - Harald Hegerberg (leder) og Håvard Skaug

Hdir - Wenche Snell, Ellen Margrethe Carlsen og Bård M. Olesen (programleder)

DIGdir - Cat. Holten (stiller for Grete Orderud  - observatør)

NHN - Jaqueline Paulsen 

eHelse - Inger Anette Finrud 

KS - Asbjørn Finstad 


56 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page