top of page

Regjeringen satser på DigiUng

Oppdatert: 6. des. 2022

Regjeringens budsjettforslag viser at de satser på DigiUng programmet. Programmet har ikke bare fått økte bevilgninger, men er også nevnt i budsjettet til sju ulike departementer!


Over lang tid har deltakerne lagt inn stor innsats på spesielt to områder. 1. Synliggjøre gevinster som er skapt for ungdom gjennom de ulike prosjekter. 2. Få til et vellykket tverrsektorielt samarbeid med deltakende virksomheter. Nå som statsbudsjettet er offentliggjort, så viser det seg at innsatsen har gitt resultater!


Deltakerne i DigiUng programmet har all grunn til å juble over regjeringens budsjettforslag. 🎈🎉🎈🎉 Bilde: Unsplash

• I budsjettet foreslår regjeringen å øke bevilgningen til programmet fra 35 millioner til 40 millioner kroner på Helse- og omsorgsområdet. Med andre ord får programmet ytterligere 5 millioner kroner for å styrke digitale tjenester til ungdom.

• I budsjettet formaliseres et samarbeid mellom følgende sju departementer: Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Justisdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet. Dette er ikke bare banebrytende for DigiUng programmet, men for tverrsektorielt samarbeid generelt.

• Regjeringen har besluttet at ung.no er statens primære tverrsektorielle kanal for digital informasjon, dialog og digitale tjenester til barn og unge på tvers av tjenestenivåer (gjennom realisering av DigiUng programmet).

• I forbindelse med realisering av DigiUng programmet økes bevilgningen fra 8,5 til 10,9 millioner kroner til prosjektet «Digital ungdomsportal». Prosjektet handler om å videreutvikle nettstedet ung.no.• Barn og unge trenger og etterspør kvalitetssikret informasjon, råd, veiledning og hjelp via digitale flater. De ønsker tjenester som er tilgjengelige her og nå, på deres premisser. Pandemien har ytterligere aktualisert dette behovet. Digital tilgjengelighet til både informasjon og tjenester – på tvers av sektorer – er nødvendig for å nå ut og hjelpe barn og unge. Målet er at barn og ungdom finner lett tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon, veiledning og tjenester.


• Regjeringen har besluttet at ung.no skal være statens primære tverrsektorielle kanal for digital informasjon, dialog og digitale tjenester til barn og unge på tvers av tjenestenivåer gjennom realisering av DigiUng programmet. Ung.no skal være en brukervennlig inngangsport til kvalitetssikret informasjon og hjelpetjenester drevet av det offentlige på tvers av sektorer og skal tilby informasjon, hjelp og veiledning som utvikler handlingskompetanse og muliggjør å ta gode valg og mestre eget liv.


• DigiUng er et tverrsektorielt samarbeid som bygger videre på ung.no slik at unge skal få tilgang til veiledning og tjenester på ett sted, sammen med den informasjonen de finner på ung.no i dag. Avhengig av hvilke behov de unge har, er det lagt opp til tre nivåer av interaksjon. På nivå én tilbys informasjon og veiledning. Nivå to dekker de som trenger noe mer, f.eks. noen å snakke med (chat/ telefon) eller verktøy til å hjelpe seg selv til å mestre hverdagen litt bedre. Andre vil trenge individuell hjelp og oppfølging utover de åpne ressursene som finnes på nivå én og to. Dette tilbys på nivå tre via sikker innlogging.


• DigiUng kan beskrives som et digitalt økosystem. I DigiUng er ung.no portalen som skal tilgjengeliggjøre tjenester og innhold fra relevante sektorer for ungdom på ett sted.


• Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet vil i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Justisdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet utvikle DigiUng videre, og utarbeide felles styringssignaler til relevante virksomheter om deltakelse i DigiUng. For Helse- og omsorgsdepartementet gjelder dette Helsedirektoratet, FHI og Direktoratet for e-helse. Det vises også til omtale Barne- og familiedepartementets proposisjon, programkategori 11.10 familie og oppvekst.402 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page