top of page
Søk
  • adeliedorseuil

Over 16 000 svar på ungdomsundersøkelse

Oppdatert: 28. feb. 2023

Prosjektet "Fastlegetjenester for ungdom" gjennomførte i november 2022 ulike innsiktsaktiviteter om ungdoms bruk av Helsenorge. Spørreundersøkelsen på Helsenorge.no skapte stor interesse, med mer enn 16000 svar i løpet av de tre dagene undersøkelsen var åpen.


DigiUng-prosjektet "Fastlegetjenester for ungdom" har som mål å senke terskelen for at ungdommer kan bruke fastlegetjenester.


Prosjektet skal gi informasjon om hva fastlegen kan hjelpe med, og legge til rette for enkel digital kontakt med fastlegen for ungdom i alderen 12-16 år.


Undersøkelsen som ble gjennomført var delt inn i alderssegmenter. Rundt 5700 foreldre med barn i alderen 12 til 16 år svarte på spørsmål om bruk av Helsenorge på vegne av sine barn.

Dagens situasjon for ungdom opp til 16 år

I dag kan foreldre representere sine barn frem til de er 16 år på Helsenorge, mens ungdom selv ikke får tilgang til Helsenorges innloggede tjenester før de fyller 16 år. Når ungdom når helserettslig myndighetsalder ved 16 år, mister foreldre automatisk sin tilgang. Ungdom over 16 (og voksne) kan gi foreldrene fullmakt til å bruke Helsenorge på vegne av seg.

Frem til barnet fyller 12 år har foreldrene tilgang til en rekke digitale helsetjenester på vegne av barnet på Helsenorge, som timebestilling, reseptfornyelser, innsyn i journal og legemiddellister.


Større medvirkning etter 12 år

Når barnet fyller 12 år opplever foreldre at tilgangen til flere digitale tjenester på vegne av barnet begrenses. Bakgrunnen for dette er at fra 12 år skal ungdom ha større medvirkning, og helsepersonell skal ha mulighet til å holde tilbake sensitiv informasjon fra foreldre ved behov. Det har vært utfordrende å finne gode løsninger som lar helsepersonell skjerme kun utvalgt informasjon i sine journalløsninger og på Helsenorge. Det pågår imidlertid utviklingsarbeid for å forenkle dette.


Foreldre vil gi samtykke til at ungdom tar i bruk Helsenorge

79 prosent av foreldre med barn i alderen 12- 16 år i spørreundersøkelsen svarer at de ville gitt samtykke til at sitt barn skal kunne bruke Helsenorge. Av disse var det 20 prosent som svarer "ja, til alle tjenester", 22 prosent svarer "ja, til noen begrensede tjenester, men jeg som foresatt vil også se hva barnet gjør på Helsenorge" og 28 prosent svarte" ja, til alle tjenester, men jeg som foresatt vil også se hva barnet gjør på Helsenorge".Ulik modenhet

Undersøkelsen hadde også noen åpne spørsmål om hva foreldre tenker om å la ungdom ta i bruk tjenester på Helsenorge fra 12 år:


"Barn bør få tilgang til alle funksjoner fra 12 år sånn at de kan lære seg bruken over tid. De fleste ungdommer er relativt friske og har lite kontakt med helsetjenesten, overgangen kan dermed bli stor om de plutselig trenger tjenestene etter fylte 16 år"

"Ja til noen tjenester. Det er ikke alle barn som bør ha tilgang til alt men bør kunne velges av foresatte. Noen er modne for å vite alt om sine diagnoser mens andre kan bli stresset av det. Dette bør være foresatt i samråd med eventuelt lege".


Svarene fra spørreundersøkelsen viser altså at de fleste foreldre er villige til å samtykke til at ungdom tar i bruk noen områder på Helsenorge, samtidig som det er viktig at foreldrene kan følge med og se hva barnet gjør der.


Områder som ungdom kan forstå og bruke på egen hånd

Når foreldre ble spurt om hvilke områder de mener ungdom er i stand til å forstå og ta i bruk på egen hånd svarte flest "fastlege og helsekontakter", deretter fulgte "meldinger og e-konsultasjon" og "timer, henvisninger og behandlingssteder".


Informasjonen fra denne spørreundersøkelsen og andre innsiktsaktivitetene vil nå brukes i pågående arbeid for å forbedre informasjon til ungdom og foreldre om fastlegetjenester på ung.no og Helsenorge, og for å tilrettelegge digitalt for kontakt med fastlege for ungdom.153 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page