top of page

Økt besøk til statens kommunikasjonskanal for ungdom

Oppdatert: 19. apr. 2023

I 2022 økte antall besøkende og innsendte spørsmål fra unge ytterligere. Ungdommen lurer på alt fra helse, til krig og uroligheter i verden.


Ung.no har de siste årene hatt stor økning i spørsmål fra ungdom. Også 2022 ble et rekordår med 109.000 innsendte spørsmål - en økning på 4,5 prosent. Antall besøk var på over 22 millioner, en økning på 3 prosent fra 2021. Det er unge i alderen 13-15 år som stiller flest spørsmål, men ung.no får også mange spørsmål fra eldre ungdommer. Alders- og kjønnsfordelingen er relativt stabil.


Hva interesserer ungdommene?

Det er stor variasjon i spørsmålene, både i tema og alvorlighetsgrad. Det stilles flest spørsmål om kropp, fysisk og psykisk helse, sex og utdanning. Ungdommen påvirkes av samfunnet rundt seg, og spørsmålene speiler store samfunnsutfordringer. I 2022 ble dette ekstra tydelig i forbindelse med krigen i Ukraina, særlig ved krigens frembrudd i februar og mars, der flere skrev at de var redde og hadde bekymringer knyttet til dette. Etter pandemien økte også mengden spørsmål som handler om spiseforstyrrelser.

Endrede behov og nye temaer

Brukerne kan søke i og lese 380 000 besvarte spørsmål på ung.no. Her finner de spørsmål og svar som ligner det de lurer på, og i tillegg har de mulighet til å stille spørsmål selv.


I 2022 ble det lagt ned et stort stykke arbeid med artikler, spørsmål- og svartjenesten, og med tilstedeværelse i sosiale medier. I innholdet var det blant annet behov for å oppdatere innholdet om spiseforstyrrelser etter en økning i antall spørsmål om dette året før. Krigen mellom Russland og Ukraina gjorde mange redde, noe som skapte et behov for informasjon som trygger. Det ble derfor produsert artikler sammen med blant andre Forsvaret. Andre nyere temaer det er jobbet med er forebygging av debut med problematisk eller skadelig seksuell adferd og overgrep.

Den primære tverrsektorielle kanalen for barn og unge

Regjeringen besluttet i 2022 at ung.no skal være det offentliges informasjonskanal for ungdom. Ung.no har som oppgave å gi ungdommen informasjon om rettigheter, muligheter og plikter. Dette skal skje på tvers av sektorer og tjenestenivå, gjennom realisering av DigiUng-programmet. Ung.no fikk fra samme år fast tildeling over statsbudsjettet, som er en stor anerkjennelse for arbeidet som er gjort i ung.no gjennom mange år. Syv departementer og tretten etater har sluttet seg til at ung.no skal være den primære tverrsektorielle kanalen for barn og unge. Det mangeårige arbeidet med DigiUng resulterte i at Bufdir fikk Bedre stat-prisen i februar i år. Bakgrunnen for prisen vargode resultater med brukervennlige tjenester i statlig sektor. Les saken her.


Hvem svarer på spørsmålene på ung.no?

I spørsmål- og svartjenesten på ung.no er det omtrent 270 fagsvarere fra hele landet. Spørretjenesten svarer på mange ulike temaer, og har stor bredde i sin kompetanse. De som svarer på spørsmål kommer fra ulike fagfelt, og mange svarer som en del av arbeidet sitt i ulike etater og virksomheter. I tillegg til fagsvarere består spørretjenesten til ung.no også av ti ungdomssvarere som svarer på spørsmål om vennskap, forelskelse, fritid og annen tematikk som ungdom best kan svare ungdom på.


Relevante lenker


105 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page