top of page
Søk
  • adeliedorseuil

Nytt fra programstyret i april

Oppdatert: 14. des. 2022

Utover status for hele programmet hadde styret fokus på den nye forvaltnings- og finansieringsmodellen. Ikke minst delprosjektet Snakk om PSA og chatløsninger.


Programmet har lenge jobbet med en ny forvaltnings- og finansieringsmodell, og denne må testes på mange områder før den er klar til bruk. Et av forslagene i tilknytning til modellen er at det skal etableres et råd, og programmet ser nå på hvordan rammene for et slik råd skal bygges opp. Her er det også viktig at ungdommene er representert, slik at de kan være med når det skal gjøres prioriteringer i forvaltning og utvikling av tjenester som er beregnet på nettopp ungdommer.


Prosjektet Snakk om PSA/SSA (problematisk seksuell adferd/skadelig seksuell adferd) jobber med 14 ulike tiltak, og ett av dem er å utvikle en selvtest. En slik test vil være anonym, men det er likevel knyttet mange spørsmål til hvordan løsningen skal legges opp. Dette var en av flere utfordringer knyttet til prosjektet, som ble løftet til programstyret. Her fikk vi også testet hvordan en slik utvikling ville fungert opp mot forvaltnings- og finansieringsmodellen.


Videre fikk styret en gjennomgang av hvordan ulike chat-tjenester er koblet sammen og tilgjengeliggjort på ung.no. Her har mange bidratt for å knytte sammen tjenestene til chatnettverket slik at ungdommer som kommer inn på ung.no raskt kan gå videre til den chatløsningen som er mest relevant for dem (eksempelvis spørsmål om kropp, mental helse, kosthold).

42 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page