top of page

Nettverksmøte i Praha

Oppdatert: 6. des. 2022

21. og 22. september hadde "The EEA and Norway Grants" nettverksmøte om barn og unges mentale helse i Praha. DigiUng var til stede for å synliggjøre gode digitale løsninger.


The EEA and Norway Grants er en ordning som er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge. Tilskuddets ene mål er å bidra til et mer likestilt Europa, både sosialt og økonomisk. Det andre målet er å styrke forholdet mellom Island, Liechtenstein og Norge, samt de 15 mottakerlandene i Europa. Flere virksomheter innen helse er involvert i Norges bidrag med midler til ulike helseprosjekter i de østeuropeiske landene.Bildetekst: nettverksmøtet i Praha gav mersmak både faglig og lokasjonsmessig.


Tre år siden sist

Det er tre år siden sist nettverket møttes til nettverksmøte, og rundt 30 deltakere fra følgende nasjoner var til stede: Estland, Polen, Tsjekkia, Litauen, Romania, Belgia og Norge. Sistnevnte stilte med representanter fra FHI, Helsedirektoratet og Mental Helse Ungdom.


Tema for 2-dagers samlingen var å vise hvordan forbedringer rundt arbeidet med psykisk helse blant barn og ungdommer. Sentralt var også den helhetlige tilnærmingen og involvering av frivillighet. Det var derfor supert at Mental Helse Ungdom var representert.


Stor forskjell på ulike land

Hensikten med nettverksmøtet var videre å dele erfaringer, og gi deltakerne et innblikk i hvordan de østeuropeiske land har brukt stipendmidlene de har mottatt. I tillegg ble DigiUng trukket frem som et godt eksempel på en digital løsning som understøtter god psykisk helse blant ungdom.


- Det var veldig lærerikt å se hvordan ulike land jobber med psykisk helse og ungdom. Det var hyggelig med alle de gode tilbakemeldingene vi fikk for DigiUng. Alt i alt dro vi hjem fra Praha med masse inspirasjon til det videre arbeidet, sier Adélie Dorseuil, seniorrådgiver i Helsedirektoratet og prosjektleder i DigiUng programmet.

Det er generelt stor forskjell på hvordan de ulike land jobber. Estland jobber som Norge, med tverrsektoriell utvikling av tjenester for ungdommer. Noen land jobber aktivt med å digitalisere sine tjenester, mens andre forsøker å få kontroll på det fysiske før de kan komme i gang med digital utvikling.


54 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page