top of page

Klare meninger fra DigiUngdomspanel

Vårsamlingen til ungdomspanelet ble en dag fylt med faglige innspill og styrking av det sosiale felleskapet. Aldersgrense på sosiale medier var et tema som skapte stort engasjement blant deltakerne.

Så både det positive og negative

I vår har regjeringen varslet at de vil vurdere å innføre en aldersgrense på sosiale medier, og at de nå ser på hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Når ungdommene diskuterte forslaget, kom det opp mange meninger:

  • "Det beskytter mot mobbing og kroppspress om man ikke er på some så tidlig"

  • "Barn vet ikke konsekvenser av å legge ut bilder av seg selv"

  • "Lettere å havne i kaninhull uten aldersgrense"

  • "De yngste kan bli eksponert og moden for tidlig"

  • "Bør være en EU -grense og ikke bare en Norsk grense"


Men aldersgrenser kan også ha noen negative konsekvenser:

  • "Vanskeligere å få med seg hva som skjer av arrangement om man ikke er på some"

  • "Bedre sosialisering – lettere å holde kontakt med venner om man bor på bygda"

  • "Yngste stemmer blir ikke hørt"


Ny visuell profil for ung.no

Det var et tett program og ungdommene holdt engasjementet oppe, og ga reflekterte innspill på stortingsmeldingen om trygg digital oppvekst og ulike forslag til ny visuell profil for ung.no .


Om DigiUngdomspanel

- DigiUngdomspanel skal gå minst mulig ut over skolegang, derfor er de aller fleste møtene digitale og etter skoletid. Men vi ser at det er en egen energi når vi møtes fysisk. Det at de blir kjent og tryggere på hverandre har også en positiv innvirkning på digitale møter i etterkant. En fysisk samling gir mulighet til mer varierte og kreative innspillsrunder. Ulike gruppearbeid og innspill via Menti gir avveksling og mulighet for alle til å bidra, sier seniorrådgiver Edle Fuglset Buer i Helsedirektoratet.

DigiUngdomspanel møtes fysisk ca en gang i semesteret. Denne gangen passet det for 19 ungdommer fra Nordland, Trøndelag, Vestland, Agder, Innlandet, Østfold og Oslo og å møtes på Gardermoen.


21 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comentários

Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page