top of page

Jippi - vi vant Bedre stat-prisen!

Oppdatert: 28. feb. 2023

I sterk konkurranse med andre offentlige aktører vant DigiUng-programmet Bedre stat-prisen 7. februar. - Vi tar det som et signal på at vi er på god vei til å lykkes med dette arbeidet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.


Prisen ble utdelt av finansminister Trygve Slagsvold Vedum under den fullsatte Årskonferansen ved Oslo Kongressenter.


- Andre deler av forvaltningen kan lære av tiltaket - ikke minst når det gjelder samhandling på tvers. Forvaltningen kan også lære av vinnerens erfaring med å bygge et digitalt økosystem der eksisterende løsninger fra mange ulike virksomheter er samlet. Resultatet er en helhetlig tjeneste for brukerne. Vinneren har gjennom tiltaket også vist at det å samle mange tjenester under en paraply bidrar til mer effektiv ressursforbruk for de som tilbyr tjenestene, sa finansministeren.


Bildetekst (fra venstre): Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, Hege Nilsen, direktør i Bufdir og del av strategisk styringsgruppe for DigiUng. Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og del av programstyret i DigiUng og direktør i DFØ Hilde Singsaas.


- Gledelig nyhet

Bjørn Guldvog var dessverre forhindret fra å motta prisen, men sier følgende om nyheten.


- Det er svært gledelig. DigiUng-programmets største suksessfaktor har vært vår tilnærming til medvirkning, samarbeid og innovasjon på tvers av sektorer. Vi involverer bredt - enten det er brukere, statlige aktører, forskningsmiljøer, frivillighet eller privat sektor - og vi involverer på en måte som er virkningsfullt og skaper synergier, sier Guldvog.


Bildetekst: Det var stor stas å hente pris på vegne av DigiUng-programmet.


Skaper økt entusiasme i videre arbeid

Det var Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør ved Helsedirektoratet og Hege Nilsen, direktør ved Bufetat, som mottok prisen på vegne av programmet.


- Å få til så mye krever involvering og drivkraft fra mange som må ønske å dra sammen, i samme retning og samtidig. Vi ønsker å takke alle som har bidratt på vegne av sine virksomheter, med stort engasjement og vilje til å få til noe nytt og banebrytende. Vi setter pris på hver enkelt av dere og bærer denne prisen som en annerkjennelse av deres arbeid, sa Hege Nilsen.


- DigiUng har vært en lang reise og det gjenstår mange spennende etapper fremover. Men så utrolig flott å få bekreftet det vi har ønsket hele veien: sammen bygger vi en bedre stat for barn og unge i Norge! Og det skal vi fortsette med i årene fremover. Igjen, tusen takk for prisen, sa Ellen Margrethe Carlsen.


Bildetekst: Trygve Slagsvold Vedum avslører den spennende nyheten - DigiUng har vunnet prisen!


Anerkjennelse for mange års arbeid

Til stede på utdelingen var også Bård M. Olesen, programleder i DigiUng (Helsedirektoratet), Harald Hegerberg, leder av programstyret og Adélie Dorseuil, prosjektleder i DigiUng (Helsedirektoratet). Å motta denne prisen skapte stor begeistring blant alle tre.


- Bedre stat-prisen er en stor anerkjennelse. Jeg synes det er svært motiverende å utvikle digitale tjenester og informasjon som hjelper ungdom med å mestre egne liv – på den måten som passer dem. Og at vi får til dette på tvers av sektorer er fantastisk, sa Harald Hegerberg.


- Våre liv er ikke skrudd sammen etter organiseringen i offentlig sektor, og derfor er brukerorientering veien å gå for å finne ut om vi leverer det innbyggerne våre ønsker seg. Det er utrolig gøy for alle oss som har jobbet med og i DigiUng å få denne prisen, sa Bård M. Olesen.


- Dette er en fantastisk annerkjennelse av mange års arbeid for å lage en bedre stat for ungdom! DigiUng er nå en realitet og ringvirkningene går nå så mye lenger enn det vi kunne håpe på når vi begynte med dette i 2014, sa Adélie Dorseuil.


I konkurranse med dyktige finalister

Bedre stat-prisen går til en statlig virksomhet eller et tiltak som kan vise til konkrete resultater knyttet til effektivisering og forbedring av statlig sektor.

12 kandidater var med i konkurransen, og følgende var plukket ut som finalister i år:

• Politidirektoratet for Politiets nettpatruljer

• Samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsetaten, Skatteetaten, Tolletaten og Politiets Fellestjenester

• DigiUng


Flere titalls aktører innen statlig, kommunal, frivillig og privat sektor og fra akademia deltar i DigiUng-programmet. DigiUng-programmet ledes av Helsedirektoratet, Bufdir og Direktoratet for e-helse.


Hva er vektlagt ved utdeling av prisen?

I sin begrunnelse har juryen lagt vekt på i hvilken grad:


• tiltaket faktisk har ført til effektivisering og forbedringer i virksomheten(ene)

• tiltaket har ført til positive effekter for brukere og samfunn

• tiltaket har ført til en mer helhetlig og brukervennlig forvaltning

• tiltaket er nyskapende og om det har overføringsverdi til andre deler av forvaltningen


Fakta om DigiUng

• DigiUng er et program for å samle offentlige tjenester og informasjon for ungdom på ett sted. Ung.no er kommunikasjonskanalen.

• Flere titalls aktører innen statlig, kommunal, frivillig og privat sektor og fra akademia deltar i DigiUng-programmet

• I 2023 er DigiUng en av regjeringens store tverrsektorielle satsninger

• DigiUng-programmet ledes av Helsedirektoratet, Bufdir og Direktoratet for e-helse161 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page