top of page
Søk
  • adeliedorseuil

Inspirerende DigiUng samling

Oppdatert: 6. des. 2022

DigiUng programmet var 16. november samlet ved The Thief for en halvdags fagsamling etterfulgt av middag. Her ble nye prosjekter presentert, og vi fikk se demonstrasjoner av eksisterende prosjekter.


Korona har lagt en demper på det meste av aktiviteter de siste årene, men DigiUng programmet benyttet nå muligheten til å samles en halv dag for å få både faglig og sosialt påfyll. Det kanskje mest spennende var presentasjonen av de nye prosjektene. Felles for alle prosjektene er at målgruppen er mellom 13 til 20 år.


Ungmeistring - BUP

Tine Nordgreen fra Helse Bergen beskrev «Ungmeistring – assistert selvhjelp via BUP», et prosjekt som søker midler av Forskningsrådet for å utvikle og evaluere digital selvhjelp og behandling for ungdom. Dette er en forlengelse av Helsedirektoratets satsning på selvhjelps-apper for ungdom som ble lansert tidligere i høst – og som blant annet er tilgjengelige på ung.no.


PSA/SSA

Martin Sjøly fra Helsedirektoratet informerte om «Snakk om PSA». Kort forklart handler prosjektet om å skape lavterskeltilbud til barn og unge som står i fare for å utvikle PSA/SSA (Problematisk seksuell adferd/Skadelig seksuell adferd).


Bildetekst: Det kom mange gode tanker i løpet av workshopen på den program-samlingen. (Foto: Yvonne Hansen)


«Rettighetsautomaten»

Line Borgvin Hansen (Helsedirektoratet), prosjektleder for Livshendelse Alvorlig sykt barn, presenterte et prosjekt med arbeidstittelen «Rettighetsautomaten». Dette prosjektet søker midler for å utvikle løsninger som gjør det enklere for foreldre å finne informasjon om rettigheter de har knyttet til alvorlig syke barn eller barn med sammensatte behov.


Demo-presentasjoner

Adélie Dorseuil (Helsedirektoratet) orienterte om søk, chat og selvhjelpsverktøy. Frode Løbersli orienterte om spørsmål (og svar) og bibliotek (artikler på ung.no). I tillegg viste Gisèle Le Chevallier på vegne av Oslo kommune hvordan DigiHelsestasjon for voksne fungerer, og hvordan løsningen nå blir utvidet for ungdom.


Workshop

Den faglige delen ble avsluttet med en workshop hvor ulike grupper så på de mest kritiske overganger mellom nivåene i modellen under. Nivå 1 har rene informasjonstjenester som eksempelvis artikler, og på nivå 2 ligger blant annet selvhjelpsverktøy. På øverste nivået ligger for eksempel helsetjenester, og for å få tilgang til disse må ungdommene logge inn. Det kom mange gode tilbakemeldinger gjennom workshopen, som programmet nå vil jobbe videre med.
Presentasjon-DIGI-UNG
.pdf
Last ned PDF • 1.30MB

93 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page