top of page
Søk
  • adeliedorseuil

Fritidsaktiviteter - ungdom kjenner ikke til mulighetene

Oppdatert: 8. feb. 2023

Hva er den største barrieren for at unge ikke blir med på en aktivitet eller melder seg som frivillig? Årsaken er at de ikke kjenner til mulighetene, behovet eller hvordan de kan komme i gang. (Kilde: Frivillighet Norge)


Det Frivillighet Norge vet at om personer som melder seg til organisasjoner og oppgaver gjennom frivillig.no er:


• 30 % er under 30 år

• 25 % er født utenfor Norden

• 35 % har aldri gjort frivillig innsats før


Kommuner – viktige aktører

Frivillighet Norge har en rekke tiltak i gang for å spre informasjon til ungdom. Men flere aktører bør bidra i denne jobben dersom vi skal få flere ungdommer til å delta på aktiviteter eller frivillig arbeid.


Kommunene er kanskje spesielt viktige som tilretteleggere i denne forbindelse. Om kommunene hadde klart å vise frem de frivillige organisasjonene og aktiviteter på Ungfritid.no, så hadde samfunnet tatt et stort steg i riktig retning.


Det er ikke minst viktig å formidle informasjon om såkalte Fritidskasser som gjør det enklere for familier med lav inntekt å få barna sine med på aktiviteter. Alle ordninger som kan fjerne økonomi som barriere må formidles og vises frem i alle kommuner. Her kan vi tipse om Støttesiden.


Aktiviteter – stor betydning senere i livet

Statistikk viser at andelen barnefamilier med lavinntekt har økt de siste årene, og det er som kjent mange barn som ikke kan delta på aktiviteter fordi foreldrenes inntekt ikke strekker til. Å kunne delta på aktiviteter eller frivillig arbeid er en viktig kilde for å skape fellesskap, identitet og mestring. Det gir barn og ungdom ferdigheter og erfaringer som vil ha betydning for dem senere i livet.


Mange ungdommer som sliter - nytte av frivillig arbeid

Det er mange eksempler på at ungdom som sliter med ulike utfordringer, har hatt god nytte av frivillig arbeid. Under finner du noen konkrete eksempler.


Hunter Bjerkeli (20) startet i juni 2022 opp møteplassen «Skeiv Kafe» i Flekkefjord, i samarbeid med Flekkefjord Frivilligsentral. Møteplassen er ikke bare for skeive, men et trygt sted man kan skape et sosialt nettverk med andre. Hunter har selv kjent på utfordringer med å være «annerledes» og ikke passe inn.


– Jeg har vokst opp med det at det å hjelpe andre gir noe til seg selv, sier Hunter.


– For meg er det egentlig ikke er så spesielt, men for andre kan den ene tingen påvirke så mye i livet deres. Og hvis jeg bare kan gjøre den ene tingen så er jeg fornøyd.


Bildetekst: Hunter vant prisen for Årets nykommer i frivilligheten i 2022. Foto: Privat Hunter Bjerkli


Vetle Olsen-Ryum (22) er frivillig som rådgiver og likemann hos ROS -Støtt kampen mot spiseforstyrrelser sin telefon og chattjeneste.


En dag satt han hjemme og ting var litt vanskelig. Det var mye vanskelige tanker fra tidligere som kom tilbake. Da så han tilfeldigvis en annonse fra Frivillig.no om at ROS trengte folk.

– Jeg kjente at det jeg trengte var å være den personen jeg selv hadde behov for tidligere. Så takk til Frivillig.no for hvis ikke tror jeg det hadde blitt flere sånne mørke kvelder, sier Vetle.


Foto: Peter Mydske/Stortinget


185 visninger

Siste innlegg

Se alle

Коментарі


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page